Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt - Zakład filozofii europejskiej

Dr Przemysław Tacik

Dr Przemysław Tacik

Dyżur: pokój 120B, poniedziałek 10.00-11.30 (MS Teams po uprzednim umówieniu się drogą mailową).

Edukacja i kariera

• Stypendysta rządu francuskiego

• Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

• Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszy doktorat

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ

• Koordynator programu Erasmus+, współopiekun studiów BA (Euroculture)

• Doktor w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa UJ

• Stypendium “Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

• Doktor w zakresie nauk filozoficznych, Wydział Filozoficzny, UJ

• Aplikacja ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

• Mgr w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa UJ

• Mgr w zakresie filozofii i socjologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, UJ

2018

2018

2017

2017

2017

2016

2015

2014

2014

2012

2009

 

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

filozofia współczesna, filozofia żydowska, prawo międzynarodowe i europejskie, prawa człowieka, animal studies

Zagraniczne staże i stypendia

• Visiting scholar, Université d’Orléans (2 tygodnie)

• Columbia University/Cardozo Law School, New York (wykład gościnny i seminarium)

• Universidade de Lisboa, Portuguese National Institute of Defense (wykład gościnny)

• Universität Basel (wykład gościnny)

• Visiting scholar, Université Aix-Marseille (1 tydzień)

• Visiting scholar, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (l’Institut de Recherche en Droit International et Européen) – 2 miesiące

• Visiting scholar, Paris-Lodron Universität Salzburg (1 tydzień)

• Visiting scholar, Universidade de Lisboa (1 tydzień)

• Visiting scholar, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (1 tydzień)

• Stypendysta im. S. Kutrzeby, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, (1 rok)

• Visiting scholar, State University of New York at Buffalo (1,5 miesiąca)

• Stypendysta programu Erasmus dla doktorantów, Université de Nice, Département de Philosophie,
studia w zakresie filozofii (5 miesięcy)

Francja, 2020

USA, 2020

Portugalia, 2019

Szwajcaria, 2019

Francja, 2019

Francja, 2018

 

Austria, 2018

Portugalia, 2018

Niemcy, 2017

 

Niemcy, 2011-2012

USA, 2012

Francja, 2011-2012

 

Dydaktyka

prawo Europejskiej konwencji praw człowieka, wstęp do prawa, prawa człowieka, ochrona własności intelektualnej, prawo i postępowanie administracyjne, animal studies, filozofia współczesna

10 najważniejszych publikacji

P. Tacik, Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, EuroPrawo, Warszawa 2017, s. 696.

P. Tacik, Wolność świateł. Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności, Austeria, Kraków 2015, s. 596 (przekład angielski: Freedom of Lights. Edmond Jabès and the Jewish Philosophy of Modernity, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2019, pp. 401).

P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Scholar, Warszawa 2012, s. 207.

P. Tacik, The Other Side of Exception. Sovereignty, Modernity and International Law in: C. Cercel, G.G. Fusco, S. Lavis (eds.), States of Exception. Law, History, Theory, Abingdon & New York: Routledge, 2021, pp. 54-72.

P. Tacik, ‘Melancholy of the Law’, Law and Critique, vol. 31 (3), November 2020

P. Tacik, Poland's Defiance Against the CJEU in the Puszcza Białowieska Case (C-441/17) in: The Eurosceptic Challenge National Implementation and Interpretation of EU Law, ed. by Clara Rauchegger and Anna Wallerman, Oxford: Hart, 2019, pp. 67-86.

P. Tacik, ‘Ernst Bloch as a Non-Simultaneous Jewish Marxist’, Religions, 2018, vol. 9, issue 346, pp. 1-20.

P. Tacik, After the Dust Has Settled. How to Construct the New Accession Agreement After Opinion 2/13 of the CJEU, German Law Journal 2017, vol. 18, no. 4, s. 919-967.

P. Tacik, Repetition in Law and Exclusion of Non-Human Animals from Norm-Application, [in:] M. Gołębiewska (red.), Cultural Normativity – Between Philosophical Apriority and Social Practice, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 57-75.

P. Tacik, Prawo, ciało, sprawiedliwość. Hiob, „KRONOS” 2015, nr 1, s. 181-206.

Publikacje z ostatnich 4 lat

P. Tacik, ‘Melancholy of the Law’, Law and Critique, vol. 31 (3), November 2020

P. Tacik, The Other Side of Exception. Sovereignty, Modernity and International Law in: C. Cercel, G.G. Fusco, S. Lavis (eds.), States of Exception. Law, History, Theory, Abingdon & New York: Routledge, 2021, pp. 54-72

P. Tacik, „Przyczynek do pozagładowego lurianizmu. Droga żelazna Aharona Appelfelda”, Studia Judaica, 22 (2019), nr 2 (44), pp. 285–304

P. Tacik, Polish Constitutional Identity under the Illiberal Turn in: Constitutional Identities in Central and Eastern Europe, ed. by Alexandra Mercescu, Berlin: Peter Lang, 2020, pp. 157-172

P. Tacik, Habitual Deference? Strasbourg Standards of Judicial Independence, PWPM - Review of International, European and Comparative Law, vol. XVII (2019), pp. 47-62

P. Tacik, ‘A New Popular Front, Or, on the Role of Critical Jurisprudence under Neo-Authoritarianism in Central-Eastern Europe’, Folia Iuridica. Acta Universitatis Lodziensis, vol. 89 (2019), pp. 31-44

P. Tacik, Poland's Defiance Against the CJEU in the Puszcza Białowieska Case (C-441/17) in: The Eurosceptic Challenge National Implementation and Interpretation of EU Law, ed. by Clara Rauchegger and Anna Wallerman, Oxford: Hart, 2019, pp. 67-86

P. Tacik, Mono(teo)logi. Jacques Derrida a Edmond Jabès w: Widma Derridy, red. A. Bielik-Robson, P. Sadzik, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2018, pp. 202-230

P. Tacik, „Artykuł 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: nowe-stare narzędzie obrony demokratycznych standardów”, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. XVI, 2018, pp. 76-95

P. Tacik, ‘Attribution of Responsibility after the EU Accession to the ECHR and the “Co-Respondent Mechanism”’, Baltic Yearbook of International Law, vol. 16, issue 1, pp. 39-54

P. Tacik, ‘Ernst Bloch as a Non-Simultaneous Jewish Marxist’, Religions, 2018, vol. 9, issue 346, pp. 1-20

P. Tacik, „Ochrona praw podstawowych po Traktacie z Lizbony – próba bilansu”, „Politeja”, 2018, nr 54 (3), pp. 313-324

P. Tacik, Głuchota, przejrzystość widzenia i miraż zbawienia. David/Jezus J.M. Coetzee’ego jako postać, w: Postać w kulturze wizualnej. Tom 1: Ujęcia literackie, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, D. Bruszewska-Przytuła, P. Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej UAM, Olsztyn 2018, ss. 123-136

P. Tacik, Sein: dwuznaczność bycia własnym a widmo judaizmu, [w:] K. Feć (red.), Max Stirner. Wokół indywiduum, WUJ, Kraków 2018, ss. 135-154

P. Tacik, De-facing Philosophy. Negativity, the Government of Ethics and the Concept of the Ethical, [in:] K. Trzeciak, O. Szmidt (red.),  Face in Trouble. From Physiognomics to Facebook, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 15-38.

P. Tacik, After the Dust Has Settled. How to Construct the New Accession Agreement After Opinion 2/13 of the CJEU, “German Law Journal” 2017, vol. 18, no. 4, s. 919-967.

P. Tacik, Repetition in Law and Exclusion of Non-Human Animals from Norm-Application, [in:] M. Gołębiewska (red.), Cultural Normativity – Between Philosophical Apriority and Social Practice, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 57-75.

P. Tacik, Problem żydowskiej filozofii nowoczesności, [w:] S. Gąsiorowski, M. Ruta (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom VI, Kraków 2017, s. 135-152.

P. Tacik, Strasburskie perpetuum mobile: problem zobowiązań państw wynikających z jednostronnych deklaracji o uznaniu naruszenia EKPC oraz nadzoru nad ich wykonywaniem, „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego” 2017, vol. XV, s. 50-74.