Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Geneza Instytutu Europeistyki UJ związana jest z powołaniem w 1993 roku Międzywydziałowego Zakładu Studiów Europejskich UJ. W 1999 roku Międzywydziałowy Zakład został przekształcony w Katedrę Europeistyki, stanowiącą część Wydziału Filozoficznego UJ. W 2001 roku Katedra Europeistyki została wcielona w strukturę Instytutu Studiów Regionalnych – jednostkę nowo powołanego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W 2004 roku Katedra została przekształcona w Instytut Europeistyki i stała się częścią Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Cele przyświecające powołaniu Zakładu Studiów Europejskich oraz współczesnemu funkcjonowaniu Instytutu Europeistyki zogniskowane są na działalności dydaktycznej i badawczej w obszarze studiów europejskich. Takie sformułowanie celów przesądza o interdyscyplinarnym charakterze jednostki, operacjonalizowanym w podejściu do problematyk europejskich z perspektywy nauk: antropologicznych, ekonomicznych, kulturoznawczych, politycznych, prawnych i socjologicznych.

Faktograficznie rozwój działalności dydaktycznej Instytutu oddaje poniższa enumeracja:

1994 – uruchomienie czteroletnich studiów doktoranckich,

1996 – uruchomienie dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie europeistyki,

2000 – uruchomienie dziennych, uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo, o specjalności europeistyka,

2000 – uruchomienie studiów podyplomowych „Wiedza o Holokauście",

2000 – uruchomienie międzynarodowego programu studiów magisterskich MA in European Studies,

2001 – uruchomienie dziennych, uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo, o specjalności europeistyka,

2001 – uruchomienie studiów podyplomowych „Europejskie Humanistyczne Studia dla Nauczycieli",

2002 – uruchomienie międzynarodowego programu studiów Undergraduate Study Abroad,

2002 – uruchomienie dziennych i zaocznych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku kulturoznawstwo, o specjalności europeistyka,

2003 – podpisanie umowy dwustronnej z Uniwersytetem Wiedeńskim i uruchomienie programu Double Degree in European Studies,

2004 – przekształcenie dziennych i zaocznych wyższych studiów zawodowych oraz dziennych i zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo, o specjalności europeistyka na studia na kierunku europeistyka,

2004 – przystąpienia do sieci uniwersytetów realizujących program studiów magisterskich MA in Euroculture,

2005 – przystąpienia do sieci uniwersytetów realizujących program studiów magisterskich IMPREST.

Na działalność badawczą Instytutu składają się m.in.:

1994–1997 koordynacja projektu Tempus-Phare European Culture and Society (finansowanego przez Komisję Europejską),

1995–1998 koordynacja projektu Tempus-Phare Church-State Relations in Contemporary Europe (finansowanego przez Komisję Europejską),

2002–2003 realizacja projektu Peace/Tolerance Education for Children
(finansowanego przez Bureau for Children' Rights, Montreal, Kanada).

2002–2003 realizacja projektu Stała konferencja gmin i regionów Rady Europy w latach 1957–1992 (finansowanego przez The Tokyo Foundation).

2003–2006 realizacja projektu European Curriculum for Children of Migrant Workers (finansowanego przez Komisję Europejską).

2005– realizacja projektu "La place, un patrymoine europeen"
(finansowanego przez Komisję Europejską).

Pełne zestawienie zrealizowanych i aktualnie realizowanych projektów badawczych znajduje się w sekcji "Projekty".