Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Adiunkt - Zakład filozofii europejskiej

Dr Przemysław Tacik

Dr Przemysław Tacik

Office hours: room 120B, Tuesday 11.30-13.00

Edukacja i kariera

• Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

• Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszy doktorat

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ

• Koordynator programu Erasmus+, współopiekun studiów BA (Euroculture)

• Doktor w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa UJ

• Stypendium “Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

• Doktor w zakresie nauk filozoficznych, Wydział Filozoficzny, UJ

• Aplikacja ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

• Mgr w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa UJ

• Mgr w zakresie filozofii i socjologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, UJ

2018

2017

2017

2017

2016

2015

2014

2014

2012

2009

 

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

filozofia współczesna, filozofia żydowska, prawo międzynarodowe i europejskie, prawa człowieka, animal studies

Zagraniczne staże i stypendia

• Visiting scholar, Universidade de Lisboa (1 tydzień)

• Visiting scholar, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (1 tydzień)

• Stypendysta im. S. Kutrzeby, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, (1 rok)

• Visiting scholar, State University of New York at Buffalo (1,5 miesiąca)

• Stypendysta programu Erasmus dla doktorantów, Université de Nice, Département de Philosophie,
studia w zakresie filozofii (5 miesięcy)

Portugalia, 2018

Niemcy, 2017

 

Niemcy, 2011-2012

 

USA, 2012

Francja, 2011-2012

 

Dydaktyka

prawo Unii Europejskiej i Europejskiej konwencji praw człowieka, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, ochrona praw jednostki w prawie polskim, animal studies, filozofia współczesna

10 najważniejszych publikacji

P. Tacik, Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, EuroPrawo, Warszawa 2017, s. 696.

P. Tacik, Wolność świateł. Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności, Austeria, Kraków 2015, s. 596.

P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Scholar, Warszawa 2012, s. 207.

P. Tacik, De-facing Philosophy. Negativity, the Government of Ethics and the Concept of the Ethical, [in:] K. Trzeciak, O. Szmidt (red.), Face in Trouble. From Physiognomics to Facebook, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 15-38.

P. Tacik, After the Dust Has Settled. How to Construct the New Accession Agreement After Opinion 2/13 of the CJEU, “German Law Journal” 2017, vol. 18, no. 4, s. 919-967.

P. Tacik, Repetition in Law and Exclusion of Non-Human Animals from Norm-Application, [in:] M. Gołębiewska (red.), Cultural Normativity – Between Philosophical Apriority and Social Practice, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 57-75.

P. Tacik, Prawo, ciało, sprawiedliwość. Hiob, „KRONOS” 2015, nr 1, s. 181-206.

P. Tacik, Chapter 6. On the Kantian Answer to Kripkenstein’s Rule-Following Paradox, [w:] M. Araszkiewicz et al. (red.), Problems of Normativity, Rules and Rule-following, Springer, Frankfurt am Main 2014, s. 67-82.

P. Tacik, Co-respondent mechanism, czyli UE i państwa członkowskie przed ETPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 2 (89), luty, s. 21-26..

P. Tacik, Mesjańska (bez)nadzieja nowoczesności: Hegel, marksizm, psychoanaliza, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3), s. 91-114.

Publikacje z ostatnich 4 lat

P. Tacik, Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, EuroPrawo, Warszawa 2017, s. 696.

P. Tacik, Wolność świateł. Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności, Austeria, Kraków 2015, s. 596.

P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Scholar, Warszawa 2012, s. 207.

P. Tacik, Sein: dwuznaczność bycia własnym a widmo judaizmu, [w:] K. Feć (red.), Max Stirner. Wokół indywiduum, WUJ, Kraków 2018, ss. 135-154

P. Tacik, De-facing Philosophy. Negativity, the Government of Ethics and the Concept of the Ethical, [in:] K. Trzeciak, O. Szmidt (red.),  Face in Trouble. From Physiognomics to Facebook, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 15-38.

P. Tacik, After the Dust Has Settled. How to Construct the New Accession Agreement After Opinion 2/13 of the CJEU, “German Law Journal” 2017, vol. 18, no. 4, s. 919-967.

P. Tacik, Repetition in Law and Exclusion of Non-Human Animals from Norm-Application, [in:] M. Gołębiewska (red.), Cultural Normativity – Between Philosophical Apriority and Social Practice, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 57-75.

P. Tacik, Problem żydowskiej filozofii nowoczesności, [w:] S. Gąsiorowski, M. Ruta (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom VI, Kraków 2017, s. 135-152.

P. Tacik, Strasburskie perpetuum mobile: problem zobowiązań państw wynikających z jednostronnych deklaracji o uznaniu naruszenia EKPC oraz nadzoru nad ich wykonywaniem, „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego” 2017, vol. XV, s. 50-74.

P. Tacik, Humanistyka stanu wyjątkowego, „Fa-Art” 2016, nr 4 (106), s. 59-75.

P. Tacik, Współodpowiedzialność łączna Unii Europejskiej i jej państw członkowskich po akcesji UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście Artykułów KPM o odpowiedzialności państw i o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, [w:] M. Balcerzak i J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Wyd. UMK, Toruń 2016, s. 271-298.

P. Tacik, Ojciec po śmierci ojca – (post)lacanowski ateizm w spojrzeniu z „Odradka”, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 2 (7), s. 25-44.

P. Tacik, Europejski Trybunał Praw Człowieka, [w:] B. Kuźniak, C.H. Beck (red.), Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych, Warszawa 2015, s. 36-51.

P. Tacik, Prawo, ciało, sprawiedliwość. Hiob, „KRONOS” 2015, nr 1, s. 181-206.

P. Tacik, Psychopolityka Sørena Kierkegaarda, [w:] M. Gołębiewska (red.), Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 403-422.

P. Tacik, Psychoanalityczne rozważania o pewnym opisanym literacko przypadku zbiorowej paranoi”, „FA-Art”2015, nr 1-2, s. 54-82.

P. Tacik, Chapter 6. On the Kantian Answer to Kripkenstein’s Rule-Following Paradox, [w:] M. Araszkiewicz et al. (red.), Problems of Normativity, Rules and Rule-following, Springer, Frankfurt am Main 2014, s. 67-82.

P. Tacik, Schulz i Kafka wobec Prawa, [w:] P. Bursztyka i in. (red.), Schulz. Między mitem a filozofią, Słowo /obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 67-84.

P. Tacik, Idea wiecznego powrotu Nietzschego a mesjanizm nowoczesnej filozofii, [w:] M. Proszak (red.), Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 213-231.