Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rok akademicki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 01.10.2019 i trwa do 30.09.2020
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: 01.10.2019 - 23.02.2020
Letni: 24.02.2020 - 30.09.2020
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • 02.10.2019 - 22.12.2020
  • 07.01.2020 - 28.01.2020
  • 24.02.2020 - 09.04.2020
  • 15.04.2020 - 14.06.2020
Sesje egzaminacyjne
Zimowa
29.01.2020 - 10.02.2020
Zimowa poprawkowa
17.02.2020 - 23.02.2020
Letnia
15.06.2020 - 29.06.2020
Letnia poprawkowa
01.09.2020 - 15.09.2020
Dni wolne od zajęć
Przerwa świąteczna
23.12.2019 - 03.01.2020
Przerwa semestralna
11.02.2020 - 16.02.2020
Przerwa świąteczna
10.04.2020 - 14.04.2020
Przerwa wakacyjna
30.06.2020 - 30.09.2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć
  • 2 maja 2019 roku
  • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.