Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miasto i miejskość - jak współtworzyć dobre miasto

Miasto i miejskość - jak współtworzyć dobre miasto

UWAGA! Obecnie studia nie są prowadzone.

Jak dotąd w Polsce nie powstał zintegrowany system interdyscyplinarnej edukacji o mieście typu urban studies, analizujący miasto poprzez pryzmat różnych dyscyplin akademickich. Proponowane studia mają zadanie wypełnienia tej luki, dając silne podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy o złożonym fenomenie współczesnego miasta.

Absolwent studiów podyplomowych dysponować będzie unikatową wiedzą na temat miasta i miejskości z zakresu problemów: prawnych, społecznych, kulturowych i urbanistycznych, przekazywaną przez najlepszych wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej. Istotnym innowacyjnym aspektem studiów jest rozbudowany moduł poświęcony nabywaniu specjalistycznych umiejętności z zakresu: partycypacji społecznej, konsultacji społecznych, negocjowania konfliktów miejskich, zarządzania dziedzictwem i promocji miasta, animacją kultury i sztuki miejskiej, umiejętnością tworzenia i czytanie planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskim. W tym przypadku zajęcia w formie warsztatów prowadzić będą najbardziej doświadczeni specjaliści z: Krakowa, Katowic, Warszawy i Wrocławia. 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom na zrozumienie istotnych procesów determinujących rozwój współczesnych miast i aktywne włączanie się w ich współtworzenie.