Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplomacja kulturalna inauguracja

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dyplomacja kulturalna logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy studiów:

Komisja Europejska logo

Honorowy patronat nad modułem europeistycznym

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej logo

Polska fundacja im. Roberta Schumana logo

 

Reactik logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplomacja kulturalna

Nowy kierunek studiów podyplomowych

Jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie dyplomacji kulturalnej o profilu europeistycznym

Ze względu na COVID-19 pierwszy semestr studiów 2020 będzie prowadzony w całości w trybie zdalnym. Możliwość nauczania hybrydowego w semestrze letnim 2021.

Nasze studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Kształcą specjalistów w zakresie dyplomacji kulturalnej, którzy będą wyposażeni w kompetencje potrzebne do prowadzenia działań dyplomatycznych w obszarze kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w instytucjach unijnych.

Dyplomacja kulturalna jest nie tylko uzupełnieniem tradycyjnej dyplomacji uprawianej w ambasadach i konsulatach, ale to niezwykle potrzebna wiedza i umiejętności do pracy w instytutach kultury, międzynarodowych korporacjach, organach władzy państwowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach działających na polu kultury, spraw społecznych, polityki czy ekonomii. Dyplomacja kulturalna ułatwia poruszanie się we współczesnym świecie – budowanie zrozumienia i kształtowanie pozytywnych postaw.

W programie studiów nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności w zakresie wielopoziomowego zarządzania kulturą, promocji zagranicznej (w tym pozaeuropejskiej), team-building, budowania marki kultury, prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także poszerzanie wiedzy na temat procesów pokojowych i pojednawczych, stosunków dyplomatycznych UE i rozumienie roli soft power w relacjach sąsiedzkich, transkulturowych i transgranicznych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oferują również kursy na temat radzenia sobie z sytuacją kryzysową!

Studia mają charakter praktyczny. Stawiamy na budowanie kompetencji.

Większość zajęć prowadzona jest w formule projektowej, warsztatowej i konwersatoryjnej.

Ze względu na pandemię Coronavirusa – wprowadzamy nauczanie zdalne.

 

Kluczowym elementem programu są spotkania z wybitnymi osobistościami, osobami kierującymi instytucjami i kierownikami wybranych projektów (przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagranicznych instytutów kultury w Polsce oraz polskich instytutów kultury za granicą, ważnych instytucji kultury, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), ludźmi kultury i artystami.

Częścią programu studiów będą wyjazdy studyjne do instytucji europejskich (Bruksela) oraz do Warszawy (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Adama Mickiewicza). Praca dyplomowa będzie miała formułę projektu przygotowanego we współpracy z wybraną instytucją partnerską.

 

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności z zakresu

 • analizy zjawisk i procesów, zachodzących na arenie międzynarodowej
 • krytycznego myślenia, wnioskowania
 • realizacji projektów w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym
 • komunikacji międzykulturowej
 • rozumienia zasad działania placówek dyplomatycznych narodowych oraz unijnych w obszarze szeroko rozumianej kultury
 • rozwiązywania konfliktów i negocjacji w środowisku międzynarodowym
 • umiejętności pracy zdalnej – w sytuacjach kryzysowych.

 

Perspektywy zawodowe

 • instytucje unijne, placówki dyplomatyczne i instytuty kultury
 • międzynarodowe instytucje, organizacje i korporacje
 • administracja publiczna na szczeblu państwowym i samorządowym
 • organizacje pozarządowe.

 

Język studiów: program będzie realizowany częściowo w języku angielskim
Format studiów: 2 semestry (październik–czerwiec), zakończone pracą dyplomową w formie projektu
Ilość punktów ECTS: 38
Ilość godzin: 180
Cena studiów: 3700 zł

 

Rekrutacja na studia:

- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

- termin rekrutacji od 4 maja 2020 r do 30 września 2020 r.

- dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na studia: życiorys, podanie na studia, kopia ukończenia studiów wyższych (może być licencjat), kwestionariusz osobowy UJ (do pobrania na stronie www.europeistyka.uj.edu.pl)

- zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres izabela.fulanty@uj.edu.pl

 

Biuro:

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, Kierownik Studiów Podyplomowych Dyplomacja kulturalna

mgr Daniel Gołębiowski, Asystent kierownika studiów podyplomowych Dyplomacja Kulturalna, koordynator ds. marketingu i promocji

mgr Izabela Fulanty, sekretariat