Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy

LINK do harmonogramu zajęć on line semestr zimowy.

LINK do harmonogramu zajęć stacjonarnych semestr zimowy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia - uzupełniające magisterskie - kliknij aby rozwinąć treść

Od roku akademickiego 2019/20 Instytut Europeistyki UJ zaprasza na NOWE

STUDIA EUROPEJSKIE – II stopnia

 

Czym są studia europejskie?

Są to studia interdyscyplinarne, jedyne tego rodzaju na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozwalające na poznanie współczesnej Europy pod wieloma względami. Odwołują się do treści z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.
Program studiów obejmuje przynajmniej 745 godzin zajęć i 120 punktów ECTS.

Wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania Starego Kontynentu będzie proponowana z perspektywy głównie: politologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii, filozofii, tak, aby przedstawiony obraz był możliwie szeroki i odzwierciedlał różnorodność zjawisk i procesów zachodzących na kontynencie.

 

Na studiach II stopnia oferujemy trzy specjalności:

  1. Ekspert zjawisk i procesów.
  2. Ekspert organizacji społecznych.
  3. Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Wybór specjalności następuje po I semestrze studiów.

 

Co oferujemy podczas studiów?

Studia te różnią się od innych m.in. poniższymi elementami:

  • nacisk położony na zajęcia praktyczne i warsztatowe,
  • wyjazd studyjny odbywany w ramach studiów w celu zapoznania się z praktyką funkcjonowania instytucji publicznych, kulturalnych czy społecznych (np. samorząd terytorialny, współpraca transgraniczna),
  • szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus + (m.in.: Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Szwecja, Słowacja, Węgry) oraz CEEPUS (państwa Europy Środkowej i Bałkanów),

 

Ze szczegółowym rozkład kursów w poszczególnych semestrach można zapoznać się na stronie:
https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/3/3/113

Programy Double Degree

W ramach studiów uzupełniających magisterskich istnieje możliwość ubiegania się o stypendia na programy kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu - Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczelni partnerskiej.

W chwili obecnej Instytut Europeistyki umożliwia studiowanie na dwóch takich programach - poprzez współpracę z Uniwersytetem w Padwie oraz Uniwersytetem w Strasbourgu. Szczegółowe informacje dotyczące tych programów oraz zasad aplikowania na nie znajdują się poniżej w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron