Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Samorząd Studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest właściwym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Powoływana jest przez studentów Wydziału w wyborach: powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Do jej zadań należy: reprezentowanie studentów wydziału przed władzami wydziału, delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne, wybór członków Rady a danego wydziału, wyrażanie opinii w sprawie programów nauczania, proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej, powoływanie właściwej Komisji ds dydaktyki i jakości kształcenia, wybór przedstawicieli studenckich do Rady Wydziału i Rad Instytutów.

 

STRUKTURA WRSS WSMIP:

Przewodnicząca: Barbara Socha (socha.barbara96@gmail.com)

Wiceprzewodniczący: Krzysztof Plata (krzysiek.plat@gmail.com)

Sekretarz: Daria Jagielska (dd.jagielska@gmail.com)

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej: Radosław Januś (radek.jan@poczta.onet.pl)

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej: Krzysztof Plata 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Zagranicznej: Dominikia Targosz (d-targosz@wp.pl)

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury: Konrad Mazgaj (mazgaj.konrad@gmail.com)

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji: Matylda Gołda (mtgolda@gmail.com)

Pełnomocnik ds. Kół Naukowych: Daria Jagielska

Przedstawiciele do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów: Daria Jagielska, Krzysztof Plata, Barbara Socha

 

Przedstawiciele studentów w radach instytutów:

  • Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych- Julia Stefaniak i Sebastian Byszuk
  • Instytut Europeistyki- Magdalena Durak i Barbara Socha
  • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych- Dominika Targosz, Krzysztof Plata, Konrad Mazgaj, Radosław Januś
  • Instytut Rosji i Europy Wschodniej + Katedra Ukrainoznawstwa- Barbara Tomków i Sebastian Torłop
  • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu- Michelle Gałuszka, Daria Jagielska i Matylda Gołda
  • Instytut Studiów Międzykulturowych- Wiktoria Gajda i Agnieszka Mytnik

Kontakt z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych:

mail: samorzad.wsmip@gmail.com

facebook: www.facebook.com/samorzad.studentow.wsmip.uj

 

Jeżeli masz pytania – napisz do nas, odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Chciałbyś do nas dołączyć? Czekamy na Twoje zgłoszenie!