Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie (copyright) do tekstów posiada Instytut Europeistyki UJ oraz odpowiednio autorzy. Instytut Europeistyki nie ogranicza w jakikolwiek sposób dalszego rozpowszechniania przez autorów ich tekstów, bądź ich ponownego druku w innym publikatorze za wskazaniem PWPM jako źródła pierwotnego druku. Sugerowany sposób cytowania: PWPM, vol. kolejny (rok kolejny). 

Tekst drukowany stanowi w przypadku każdego numeru pierwotną, główną i jedyną rozstrzygającą wersję zapisu (deklaracja o wersji pierwotnej). Ponadto po roku od wydania kolejnego numeru pełne wersje tekstowe umieszczane są on-line (w formacie pdf na stronach internetowych Instytutu Europeistyki UJ). Autor składający tekst do druku w PWPM zgadza się na umieszczenie na stronie Instytutu Europeistyki UJ pełnego tekstu swojego artykułu, w nieodpłatnym dostępie dla wszystkich użytkowników sieci, po upływie pełnego roku od jego ukazania się drukiem. Dostęp do tekstów drukowanych w PWPM, umieszczonych w wersji on-line na stronach Instytutu Europeistyki UJ, za pośrednictwem tychże stron i za ich wskazaniem, może być wskazywany w dowolnych krajowych lub zagranicznych bazach artykułów prawniczych, tytułem darmym, za uprzednim poinformowaniem redakcji o tym fakcie.