Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje dla autorów

  1. Redakcja i wydawca nie zapewniają honorariów za opublikowane teksty. Każdy z autorów otrzyma natomiast 5 sztuk rocznika, w którym znajduje się jego tekst.
  2. Teksty w formacie Word prosimy przesyłać na adres: pwpm@uj.edu.pllub na adres pocztowy redakcji.
  3. UWAGA: Tekst musi spełniać Kryteria Stylowe PWPM określone na stronie internetowej Redakcji. W przypadku materiałów przesyłanych redakcji przez osoby nie posiadające co najmniej stopnia naukowego doktora nauk prawnych, zalecane jest dołączenie rekomendacji (recenzji) osoby z takim stopniem.
  4. Tekst drukowany stanowi podstawową i jedyną rozstrzygającą wersję zapisu (deklaracja o wersji pierwotnej). Ponadto po roku od wydania kolejnego numeru pełne wersje tekstowe umieszczane są on-line (w formacie pdf na stronach internetowych Instytutu Europeistyki UJ).
  5. Autor składający tekst do druku w PWPM zgadza się na umieszczenie na stronie www.europeistyka.uj.edu.pl pełnego tekstu swojego artykułu po upływie roku od jego ukazania się drukiem i nie rości sobie jakichkolwiek pretensji finansowych z tytułu nieograniczonego dostępu w sieci do efektów jego pracy. 

 

Załączone pliki:

Kryteria stylowe PWPM