Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego

O czasopiśmie

Rocznik Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (sugerowany skrót PWPM) ukazuje się od 2003 r. pod numerem ISSN: 1730-4504  i Ns.Rej.Pr: 170/09 (w 2001 r. ukazał się numer specjalny Forum Europejskiego zatytułowany Europejska i okołoeuropejska przestrzeń prawna, który stanowił pierwowzór dla rocznika stricte prawniczego, wydawanego w IE UJ).

W 2009 r. rocznik PWPM wpisany został na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymując 4 punkty metryczne MNiSW. W roku 2010 punktację dla rocznika zwiększono do 6 punktów. Na aktualnej (2016) liście MNiSW czasopism punktowanych rocznik uzyskał 5 punktów metrycznych MNiSW.

Nakład rocznika wynosi 500 (+ 30) sztuk.

Adres redakcji:

Instytut Europeistyki UJ, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
(korespondencję prosimy przesyłać z dopiskiem na kopercie: „PWPM – redakcja")

Wydawca:

dr hab. Dariusz NIEDŹWIEDZKI, prof. UJ - Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ
- kontakt: uzniedzw@cyf-kr.edu.pl

Komitet redakcyjny:

dr Wojciech BUREK (redaktor naczelny)
- kontakt: w.burek@uj.edu.pl

dr Ewa KAMARAD (redaktor tematyczna, członkini komitetu redakcyjnego)
- kontakt: ewa.kamarad@uj.edu.pl

dr Katarzyna SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA (redaktor tematyczna, członkini komitetu redakcyjnego)
- kontakt: k.sekowska-kozlowska@inp.pan.pl

dr Przemysław TACIK (redaktor tematyczny, członek komitetu redakcyjnego)
- kontakt: przemyslaw.tacik@gmail.com

Skład Rady Programowej:

 • dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków) jako Przewodniczący
 • prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • prof. Petra Foubert (Uniwersytet Hasselt, Hasselt)
 • prof. dr hab. Bogusława Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków)
 • dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
 • dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)
 • dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa) 
 • dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • dr hab. Michał Kowalski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • prof. Adam Łazowski (University of Westminster, Londyn)
 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • dr hab. Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • prof. Dagmar Richter (Uniwersytet Kraju Saary, Uniwersytet w Heidelbergu, Saarbrucken/Heidelberg)
 • prof. Werner Scholtz (University of Western Cape, Kapsztad)
 • prof. dr hab. Maciej Szpunar (Uniwersytet Śląski, Katowice)