Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XVI, 2018

Strony redakcyjne, spis treścilista recenzentów 2017-2018

 

Artykuły:

Mateusz Pilich, MATER SEMPER CERTA EST? KILKA UWAG O SKUTKACH ZAGRANICZNEGO MACIERZYŃSTWA ZASTĘPCZEGO Z PERSPEKTYWY STOSOWANIA KLAUZULI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Anna Wysocka-Bar, NABYCIA POLSKIEGO OBYWATELSTWA A URODZENIE PRZEZ MATKĘ ZASTĘPCZĄ - UWAGI NA TLE WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z 6 MAJA 2015 R., SYGNATURA AKT: II OSK 2372/13 ORAZ II OSK 2419/13

Piotr Mostowik, PROBLEM OBYWATELSTWA DZIECKA PRAWDOPODOBNIE POCHODZĄCEGO OD OBYWATELA POLSKIEGO NIEBĘDĄCEGO MĘŻEM SURROGATE MOTHER. UWAGI APROBUJĄCE WYROKI NSA Z 6 MAJA 2015 R. (II OSK 2372/13 I II OSK 2419/13)

Przemysław Tacik, ARTYKUŁ 18 EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA: NOWE-STARE NARZĘDZIE OBRONY DEMOKRATYCZNYCH STANDARDÓW

Elżbieta H. Morawska, NALEŻYTA STARANNOŚĆ W KONTEKŚCIE UŻYCIA SIŁY ŚMIERCIONOŚNEJ W PORZĄDKU PRAWNYM EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA

Ireneusz C. Kamiński, KWALIFIKACJA PRAWNA ANTYKURDYJSKIEJ OPERACJI AL-ANFAL

Anna Hernandez-Połczyńska, WIZYTY SPECJALNYCH SPRAWOZDAWCÓW ONZ W POLSCE

Marcin Rojszczak, UK ELECTRONIC SURVEILLANCE PROGRAMMES IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF EU CITIZENS' RIGHTS AFTER BREXIT

Kamil Boczek, OVERBOOKING – ASPEKTY PRAWNE

Paweł Filipek, THE NEW NATIONAL COUNCIL OF THE JUDICIARY AND ITS IMPACT ON THE SUPREME COURT IN THE LIGHT OF THE PRINCIPLE OF JUDICIAL INDEPENDENCE

 

Glosy:

Michał Kowalski, GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Z DNIA 25 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE C-473/16, F PRZECIWKO BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL

Paweł Czubik, ODRZUCENIE SPADKU PRZED KONSULEM OBCYM W POLSCE – GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2015 R. (V CSK 51/14)

 

Recenzje:

Ariel Falkiewicz, RECENZJA: L. GARDOCKI (RED.), T. GARDOCKA, Ł. MAJEWSKI, PRAWO KARNE MIĘDZYNARODOWE.ZARYS SYSTEMU, WYDAWNICTWO PWN, WARSZAWA 2017 (SS. 343)

 

Sprawozdanie:

Piotr Uhma, THE INSTITUTE FOR GLOBAL LAW AND POLICY SCHOLARS WORKSHOP, BANGKOK, TAJLANDIA, STYCZEŃ 2018 – SPRAWOZDANIE

 

Propter memoriam:

PROPTER MEMORIAM PROFESOR KRZYSZTOF SWINARSKI (21.XII.1940 – 21.VIII.2018)