Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XIV, 2016

Strony redakcyjne, spis treści, od redakcji

 

Artykuły:

Ireneusz C. Kamiński, Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej konwencji praw człowieka – cicha strasburska rewolucja

Róża Karlikowska, Ochrona wzmocniona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego – znaczenie, ograniczenia i perspektywy zastosowania

Paweł Czubik, Sporządzanie „cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem – zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?

Sava Janković, Prawo międzynarodowe a zmiany terytorialne. Kazus Krymu

Anna Wysocka-Bar, Jurysdykcja krajowa sądów polskich a kolizyjna jednolitość spadku

Edyta Figura-Góralczyk, Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej – analiza przypadku

Łukasz Dawid Dąbrowski, Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych. Wybrane zagadnienia procesowe

Dominik Wolski, Regulacje przyjmowane przez międzynarodowe organizacje sportowe a prawo krajowe

Magdalena Kumela-Romańska, Zgoda na pobyt tolerowany oraz zgoda na pobyt ze względów humanitarnych a formy ochrony publicznoprawnej w Polsce

 

Glosa:

Michał Kowalski, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie C-472/13, Andre Lawrence Shepherd przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 

Recenzje – dyskusja nt. Książki: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015:

Artur Kozłowski, Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015 – recenzja

Jerzy Kranz, Kilka uwag na tle książki: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015

Przemysław Tacik, Dylematy suwerenności – recenzja ksiażki: państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015

Roman Kwiecień, Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom)

 

Propter memoriam:

Ambasador Jakub Wołąsiewicz (1960–2016)