Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. VIII, 2010

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Ireneusz C. Kamiński, Kontrowersje prawne wokół przestępstwa polegającego na pomawianiu narodu o popełnienie zbrodni

Aldona Michałek-Janiczek, Legalizacja eutanazji i samobójstwa wspomaganego w Luksemburgu

Tomasz Widłak, O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego – ku konstytucji społeczności międzynarodowe

Jadwiga Urban, Delegowanie pracowników w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Justyna Balcarczyk, Kolizyjne ujęcie kwestii przedawnienia w umowach sprzedaży zawartych z włoskim sprzedawcą

Dominik Wolski, Prawo właściwe dla umowy mieszanej w oparciu o postanowienia Rozporządzenia rzymskiego pierwszego oraz wcześniej obowiązujących regulacji

Arkadiusz Wowerka, Faktoring w prawie francuskim – analiza unormowań z zakresu prawa prywatnego materialnego

 

Refleksja:

Tomasz Machelski, Stanowienie polityki pieniężnej w Polsce na tle instytucjonalnych standardów bankowości centralnej

Marcin Kiełbasa, Polska bez „złotej aspiryny"? Szczególne uprawnienia polskiego skarbu państwa przed unijnym Trybunałem

 

Nota bibliograficzna:

Paweł Czubik, Zjazdy i konferencje konsulów polskich … - seria wydawnicza UMCS i AA

 

Nota informacyjna:

Mateusz Woźniak, Międzynarodowoprawne „przegorzalskie" spotkania seminaryjne w okresie styczeń 2007 – marzec 2010

 

Propter Memoriam:

Prof. Krzysztof Skubiszewski (1926-2010)

Dr Andrzej Kremer (1961-2010)