Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. VII, zeszyt 2, 2009

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Lech Garlicki, Słowo wstępne

Katarzyna Fuchs, Ireneusz C. Kamiński, Spór wokół publikacji karykatur Mahometa

Magdalena Jankowska-Gilberg, Zakres obowiązków pozytywnych państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Patrycja Pogodzińska, Metody interpretacji zasady równości przez trybunały europejskie i ich zastosowanie w sprawach dyskryminacji osób LGBT

Cezary Pogodziński, Prawo do środowiska naturalnego w orzecznictwie ETPCz – między uprawnieniem jednostki a interesem ogółu

Jelena Kondratiewa-Bryzik, Wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce

Agnieszka Czubik, Prawo do prywatności w travaux preparatoires Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Kontrola implementacji Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)

Agnieszka Szpak, Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w Byłej Jugosławii

 

Omówienie wyroku ETPCz:

Matylda Pogorzelska, Całkowity zakaz tortur – orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saadi v. Italy

 

Refleksja:

Paweł Czubik, Wspólnotowe „sankcje" wobec Białorusi z tytułu naruszenia praw człowieka w ramach mechanizmu GS

 

Sprawozdanie:

Aleksandra Gliszczyńska, Międzynarodowa konferencja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sixty Years Of The Universal Declaration Of Human Rights: Achievements and Challanges