Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. VII, zeszyt 1, 2009

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Jacek Górecki, Prawo rzeczowe i posiadanie w projekcie Ustawy o Prawie prywatnym międzynarodowy

Piotr Cybula, Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

Ewa Kamarad, Pojęcie „zobowiązania umownego" w świetle Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

Emilia Wieczorek, Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym

Monika Niedźwiedź, Piotr Mostowik, Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03

Mariusz Załucki, Ku jednolitemu prawu spadkowemu w Europie. Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich o dziedziczeniu i testamentach

Paweł Czubik, Dokumenty z państw nieznanych w obrocie cywilnoprawny

Justyna Orlicka, Doświadczenia Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dziedzinie konkurencji w ubezpieczeniach w okresie poprzedzającym wprowadzenie wyłączeń grupowych dla tego sektora

 

Propter memoriam:

Profesor Eugeniusz Piontek (17 VI 1935 – 28 II 2009)