Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. IX, 2011

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Arkadiusz Wowerka, Traktatowa swoboda przedsiębiorczości a autonomiczne międzynarodowe prawo spółek

Margaret Ryznar, Anna Stępień-Sporek, Harmonizacja małżeńskiego prawa majątkowego w USA i w Unii Europejskiej

Ewa Kamarad, Prawo właściwe dla czynności prawnych Mortis Causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Dominik Wolski, Jurysdykcja właściwa dla umów oraz deliktów i quasi-deliktów w świetle rozporządzenia 44/2001 (Bruksela I) - wybrane zagadnienia

Piotr Kosmaty, Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych w świetle Konwencji o pomocy prawnej w sprawach prawnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Piotr Łebek, Autonomia organizacji sportowych

 

Glosy:

Ireneusz C. Kamiński, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 listopada 2008 r. w sprawie Armonas/Armoniene przeciwko Litwie (skarga nr 36919/02), czyli o trudnej sztuce znajdowania równowagi między swobodą wypowiedzi a prawem do prywatności

Michał Kowalski, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20 lipca 2010 r. w sprawie N. przeciwko Szwecji (skarga nr 23505/09)

 

Refleksja:

Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz, Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego

 

Raport:

Maciej Barczewski, Prawno-instytucjonalne ramy harmonizacji ochrony własności intelektualnej w regionie afrykańskim

 

Recenzja:

Ewa Bagińska, Monika Adamczak-Ratecka, "Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego" Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2010

 

Sprawozdanie:

Mateusz Woźniak, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2010" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)