Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki

Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Dyżur: pokój 134

Edukacja i kariera

• Dr hab. nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ

• Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, Wydział Historyczny UJ

2016

2007

2006

 

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

systemy polityczne państw europejskich, europejskie mikropaństwa (historia, polityka wewnętrzna i zagraniczna), integracja europejska (proces rozszerzenia w kierunku bałkańskim), państwa Europy Środkowej, państwa niemieckojęzyczne

Zagraniczne staże i stypendia

• Visiting scholar, Technische Universität w Chemnitz, staż w ramach programu
„Społeczeństwo-Technologie-Środowisko”

• Visiting scholar, Liechtenstein-Institut w Bendern, staż w ramach programu
„Społeczeństwo-Technologie-Środowisko”

• Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
(Polityka zagraniczna Liechtensteinu), Vaduz, Bendern

• Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
(Liechtenstein w XX wieku. Państwo – polityka – społeczeństwo), Vaduz, Bendern

• Stypendium The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found (SYLFF),
archiwa polskie i czeskie

• Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Ruhr-Universität Bochum

• Visiting scholar, Karl Renner Institut w Wiedniu

Niemcy, 05.2015

 

Liechtenstein, 08.2014

 

Liechtenstein, 08.2011

 

Liechtenstein, 05-10.2009

 

 

Polska/Czechy, 10.2002-06.2003

 

Niemcy, 05-10.2001

Austria, 06.2001

 

Dydaktyka

systemy polityczne państw europejskich, geografia polityczna i gospodarcza Europy, perspektywy integracyjne Bałkanów, integracja europejska, polityka zagraniczna

10 najważniejszych publikacji

K. Koźbiał, M. Natanek (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. VI: Wysiedlenia i przesiedlenia w Europie Środkowej i Wschodniej, Oświęcim 2017.

K. Koźbiał, Women’s participation in political bodies at the central level in the Visegrad Group Countries, [w:] M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (red.), Women’s Role and Their Participations in Public Life of the Visegrad Countries, Poznań, Ústi nad Labem 2016, s. 49-58.

K. Koźbiał, Czarnogóra w procesie integracji z Unią Europejska. Szanse i wyzwania, „Politeja” 2015, nr 37, s. 209-229.

K. Koźbiał, Mniejszość niemiecka w Rumunii. Przeszłość i teraźniejszość, „Przegląd Narodowościowy” 2015, nr 4, s. 135-151.

K. Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu, Kraków 2013.

K. Koźbiał, Mniejszości narodowe w Niemczech. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, [w:] E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, Lublin 2013, s. 41-60.

K. Koźbiał, M. Góra (red.), Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? Warszawa 2011.

K. Koźbiał, Unia Europejska a europejskie mikropaństwa. Stosunki obecne i perspektywy na przyszłość, [w:] J. Jańczak, M. Musiał-Karg (red.), Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, Poznań 2011, s. 29-46.

K. Koźbiał, W. Stankowski, Konstytucja Księstwa Liechtensteinu. Naród – państwo – polityka, Kraków 2009.

K. Koźbiał, Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Bałkanach. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, [w:] J. Knopek (red.), Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, Toruń 2009, s. 367-382.

Publikacje z ostatnich 4 lat

K. Koźbiał, M. Natanek (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. VI: Wysiedlenia i przesiedlenia w Europie Środkowej i Wschodniej, Oświęcim 2017.

K. Koźbiał, The Evolution of the Party Systems of the Czech Republic and the Slovak Republic After the Disintegration of Czechoslovakia. Comparative Analysis, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 4, s. 133-144.

K. Koźbiał, Collective Memory About the Past and Multiculturalism, [w:]  Z. Mach (red.), Local Community, Power and European Integration, Frankfurt/M 2017, s. 63-78.

K. Koźbiał, Wysiedlenia i ucieczki tzw. kłodzkich Czechów po 1945 r. jako element zmian narodowościowych na ziemi kłodzkiej, [w:] K. Koźbiał, M. Natanek (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. VI: Wysiedlenia i przesiedlenia w Europie Środkowej i Wschodniej,  Oświęcim 2017, s. 61-74.

K. Koźbiał, Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Opinie mieszkańców gmin powiatu kłodzkiego na temat kooperacji z partnerem czeskim. Analiza przypadku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 1, s. 101-116.

K. Koźbiał, Kryzys demokracji na wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu, „Athenaeum. Polski Studia Politologiczne” 2016, nr 49, s. 138-153.

K. Koźbiał, Międzynarodowa Konferencja Jeziora Bodeńskiego jako przykład współpracy transgranicznej, [w:] R. Żelichowski (red.), Współpraca transgraniczna. Euroregiony, Warszawa 2016, s. 249-263.

K. Koźbiał, System partyjny Republiki Czeskiej, [w:] K. Żarna (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. V, Oświęcim 2016,  s. 196-213.

K. Koźbiał, Partia Alternative für Deutschland wobec zagadnienia migrantów i uchodźców,  [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, Poznań 2016, s. 55-66.

K. Koźbiał, Wadowickie Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1945-1948. Przyczynek do dziejów, [w:] K. Karolczak, K. Meus, J. Popiel (red.), Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum - znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, Nowy Sącz 2016, s. 247-268.

K. Koźbiał, Women’s Participation in Political Bodies at the Central Level in the Visegrad Group Countries, [w:] M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (red.), Women’s Role and Their Participations in Public Life of the Visegrad Countries, Poznań, Ústi nad Labem 2016, s. 49-58.

K. Koźbiał (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. III: Instytucje demokracji bezpośredniej, zagadnienia systemów politycznych i współpracy regionalnej w Europie Środkowej, Oświęcim 2015.

K. Koźbiał, Czarnogóra w procesie integracji z Unią Europejska. Szanse i wyzwania,  „Politeja” 2015, nr 37, s. 209-229.

K. Koźbiał, Relations Vaduz-Bern and the Participation of Liechtenstein in the European Integration Process. Possible Scenarios for the Future. „Politické vedy” 2015, nr 4, s. 127-142.

K. Koźbiał, Mniejszość niemiecka w Rumunii. Przeszłość i teraźniejszość, „Przegląd Narodowościowy” 2015, nr 4, s. 135-151.

K. Koźbiał, Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2, s. 37-52.

K. Koźbiał, Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna wczoraj, dziś i jutro. Kilka uwag na marginesie „Strategii rozwoju Polski Zachodniej 2020”, [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego, Kraków 2015, s. 33-48.

K. Koźbiał, The Visegrad Group Countries and the Western Balkans States. Pre-accession Experiences and Proposals for Macedonia, [w:] M. Szyszka, Ł. Tomczyk, V. Gulevska, D. Petroski (red.), Modern Social and Educational Challenges and Phenomena. Polish and Macedonian Perspective, Kraków-Bitola 2015, s. 37-50.

K. Koźbiał, Instrumenty demokracji bezpośredniej  w praktyce ustrojowej Republiki Austrii, [w:] K. Koźbiał (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. III: Instytucje demokracji bezpośredniej, zagadnienia systemów politycznych i współpracy regionalnej w Europie Środkowej, Oświęcim 2015, s. 43-66.

K. Koźbiał, Szkolnictwo dla mniejszości niemieckiej na Ziemi Kłodzkiej w latach 1950-1960, [w:] R. Gładkiewicz, O. Felcman (red.), Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, Wrocław-Kłodzko-Praha 2015, s. 183-204.

K. Koźbiał, Liechtenstein wobec Szwajcarii. Konieczność czy związek z rozsądku? [w:] A. Nitszke (red.), Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej w XXI wieku, Kraków 2014, s. 67-79.

K. Koźbiał, Osadnictwo oraz trakty komunikacyjne na obszarze księstw oświęcimskiego i zatorskiego, [w:] A. Nowakowski (red.), Zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny Karpia. W 450 rocznice inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Polski (1564-2014),  Brzeźnica-Kraków 2014, s. 35-47.

K. Koźbiał, Metodologiczne aspekty i wyzwania w badaniach nad europejskimi mikropaństwami, [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Kultura, tożsamość i integracja europejska,  Kraków 2014, s. 293-306.

K. Koźbiał, Stosunki konsularne mikropaństw na przykładzie Księstwa Liechtensteinu, [w:] P. Czubik, W. Burek, (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków 2014, s. 150-160.