Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt - Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście

Dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, prof. UJ

Dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, prof. UJ

Dyżur: pokój 123, czwartek 15.00-16.30

Edukacja i kariera

• Członkini Rady Programowej The Vienna Wiesenthal Institute, Wiedeń

• Dr habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

• Członkini Rady Programowej The Saul Kagan Fellowship, Claims Conference, New York

• Członkini Zespołu Opiniodawczo-doradczego ds. Nauczania o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej

• Członkini delegacji Polski w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance and Research

• Dyrektorka Centrum Badań Holokaustu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

• Członkini Rady Programowej Panelu Religious Freedom and Human Rights przy OBWE
(OSCE/ODIHR Warszawa)

• Wiceprzewodnicząca Panelu „Education for Tolerance” przy OBWE, (OSCE/ODIHR Warszawa)

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ

• Koordynatorka projektu Website Guide to Tolerance Education (we współpracy z OBWE)

• Kierowniczka Pracowni Socjologii i Etnografii w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i Kultury
Żydów w Polsce, UJ

• Dr nauk humanistycznych

• Mgr nauk filologicznych

od 2013

2014

2012-2015

2010-2012

2008-2014

 

2007-2016

2005-2011

 

2002-2005

od 2001

2001-2008

1997-2000

1991

1981

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

postawy społeczne, stereotypy, uprzedzenia, antysemityzm, pamięć o Holokauście

Zagraniczne staże i stypendia

• Visiting scholar, Wydział Prawa, Universytet w Sarajewie, The Visegrad University Studies Project on
Genocide and Holocaust Studies in V4 in close cooperation with Humanity in Action BiH, 1 tydzień

• Visiting lecturer, Graduate Theological Union, Berkeley,

• Visiting scholar, Ina Levine Invitational Scholar w Center for Advanced Holocaust Studies,
United States Holocaust Memorial Museum, Waszyngton, 9 miesięcy

• Visiting scholar, Dom Konferencji Wannsee, Berlin, 2 miesiące

• Stypendystka, Cambridge University, Clare Hall, Roman Wasilewski Scholarship, 2 miesiące

• Visiting scholar Oxford Hospitality Scheme, Oxford University, 2 miesiące

• Research stay, Carnegie Council for Ethics and International Affairs, New York, 1 miesiąc

• Fellowship The Soros Foundation - Research Support Scheme, 2 lata i 5 miesięcy

• Fellowship, Columbia University w Nowym Jorku, USA, Pew Fellow, 7 miesięcy

Bośnia, 2017

 

USA, 2016

USA, 2011-2012

 

Niemcy, 2007

Wielka Brytania, 2003

Wielka Brytania, 2002

USA, 2000-2001

USA, 1998-2001

USA, 1996-1997

Dydaktyka

pamięć społeczna i zbiorowa, pamięć Holokaustu w kulturze politycznej i sztuce, rasizm, dyskryminacja, antysemityzm, edukacja o Holokauście, anatomia i dynamika uprzedzeń

10 najważniejszych publikacji

J. Ambrosewicz-Jacobs, ME US THEM: Ethnic Prejudices Among Youth and Alternative Methods of Education. The Case of Poland, Cracow, Universitas, 2003.

J. Ambrosewicz-Jacobs i L. Hońdo (red.), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? Katedra Judaistyki UJ, Kraków 2003, ss. 106, wyd. 2 poszerzone: Instytut Europeistyki UJ, ss. 152.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Biblioteka Willi Decjusza, Kraków 2003, wyd. 2 Kraków 2004, ss. 102.

C. Durham, S. Ferrari, J. Ambrosewicz-Jacobs et al., Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools, ODIHR Advisory Council of Experts on Freedom of Religion or Belief, OSCE/ODIHR, Warsaw 2007.

J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojańskiego (red.), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Krakόw 2008.

J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy (red.), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility, Międzynarodowa konferencja z okazji 60. rocznicy utworzenia Muzeum, Oświęcim, 2-4 lipca 2007, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, ss. 403.

J. Ambrosewicz-Jacobs (red.), The Holocaust. Voices of Scholars, The Center for Holocaust Studies, The State Museum Auschwitz-Birkenau and Austeria, Cracow 2009.

M. Eckmann, D. Stevick and J. Ambrosewicz-Jacobs (red.), International Holocaust Remembrance Alliance: Research in Teaching and Learning about the Holocaust. A Dialogue Beyond Borders, IHRA series, vol. 3, Metropol, Berlin 2017, 409 s.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku, [w:] F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Żydowski Instytut Historyczny, Lublin 2011, s. 625-660.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Czy jest szansa na spotkanie edukacji o Holokauście i edukacji o prawach człowieka? [w:] A. Bartuś, P. Trojański (red.), Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2012, 260-266.

Publikacje z ostatnich 4 lat

J. Ambrosewicz-Jacobs, Pomiędzy traumą a melancholią? Miejsce pamięci o Zagładzie w Polsce, [w:] B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkiewicz, I. Szczukowski (red.), Tożsamość. Kultura. Nowoczesność, tom II, Bydgoszcz 2017, s. 345-356.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Implanty płynnej postpamięci kolejnych pokoleń „świadków” Zagłady, [w:] A. Bartuś (red. nauk.), Świadkowie: Między ofiarą a sprawcą zbrodni, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2017, s. 307-322.

M. Eckmann, D. Stevick and J. Ambrosewicz-Jacobs (eds), International Holocaust Remembrance Alliance. Research in Teaching and Learning about the Holocaust. A Dialogue Beyond Borders, IHRA series, vol. 3, Metropol, Berlin 2017, 409 ss.

S. Doyle, M. Eckmann, J. Ambrosewicz-Jacobs, Research in teaching and learning about the Holocaust: bibliographies with abstracts in fifteen languages, International Holocaust Remembrance Alliance, Berlin 2017, 183 ss.

J. Ambrosewicz-Jacobs, E. Büttner, What can we learn from the dark chapters in our history? Education about the Holocaust in Poland in a comparative perspective, „FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice” 2014, vol 1: TOLERANCE, https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/view/844.

J. Ambrosewicz-Jacobs, R. Szuchta, The intricacies of education about the Holocaust in Poland. Ten years after the Jedwabne debate, what can Polish school students learn about the Holocaust in history classes? „Intercultural Education” 2014, vol. 25, Issue 4, July, s. 283-299. Published online: 8 July 2014.

J. Ambrosewicz-Jacobs, E. Büttner, Isolated Islands? Memory of the Holocaust in Formal and Informal Education. The Case Study of Post-Communist Poland, “Politeja” 2014, nr 1 (27), s. 81-106.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Uczyć, skłaniając do zadawania pytań. Pakiet edukacyjny Muzeum Stutthof w kontekście badań empirycznych Agencji Praw Podstawowych UE, [w:] „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2014, Muzeum Sztutthof w Sztutowie 2014, nr 2 (12), s. 295-301.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Holocaust Consciousness among Polish Youth after the 1989 Collapse of Communism, [w:] F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (red.), Jewish Presence in Absence: The Aftermath of the Holocaust in Poland, 1945–2010, Yad Vashem, Jerusalem 2014, p. 717-757.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Antisemitism and Attitudes Towards the Holocaust. Empirical Studies from Poland. Proceedings International conference “Antisemitism in Europe Today: the Phenomena, the Conflicts”, 8–9 November 2013, organized by the Jewish Museum Berlin, the Foundation “Remembrance, Responsibility and Future” and the Center for Research on Antisemitism Berlin, Jewish Museum Berlin, 2014; http://www.jmberlin.de/antisemitism-today/Ambrosewicz-Jacobs.pdf.

J.Ambrosewicz-Jacobs, Meandry pamięci i niepamięci Holokaustu. Konieczność ewaluacji praktyk edukacyjnych w oparciu o badania empiryczne, [w:] A. Dąbrowicz i B. Muras (red.), Nasza Szafa. Kultura – Edukacja – Animacja, czerwiec-listopad 2014, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2014, s. 38-49.

J. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Antisemitismus und Einstellungen zum Holocaust. Empirische Intersuchungen in Polen, [in:] „Jahrbuch für Antisemitismusforschung” 2014, vol. 23, Zentrum für Antisemitismusforschung, Metropol Verlag, Berlin, s. 168-180.

J. Ambrosewicz-Jacobs, The duty to explain. The Centre for Holocaust Studies at the Jagiellonian University, [w:] W. Kozub-Ciembroniewicz (ed. and introduction), Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, p. 337-348.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Globalizacja pamięci i edukacji o Holokauście: procesy pojednania w społeczeństwach postkonfliktowych, [w:] A. Bartuś (red.), Skrwawione dusze: prawda, sprawiedliwość, przebaczenie, pojednanie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2015, p. 295-306.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Postpamięć Zagłady w Polsce. Dobre praktyki w edukacji nieformalnej, [w:] Miejsce po – miejsce bez, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 325-338.

J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Kopff-Muszyńska, Is it Possible to Be a Moral Witness in Post-memory of the Holocaust? The Case of the International Summer Institute Teaching about the Holocaust at the Centre for Holocaust Studies/UNESCO Chair for Education about the Holocaust at the Jagiellonian University, [in:] K. Gajda, M. Eriksen, Positive Places of European Memory, Instytut Europeistyki UJ, Kraków 2015, p. 167-182.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Combining History Learning and Human Rights Education at Museums and Memorial Sites, [in:] M. Lücke, F. Tibbitts, E. Engel, L. Fenner (red.), Change: handbook for history learning and human rights education. For Educators in Formal, Non-Formal and Higher Education, 2016, p. 138-166.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Nigdy więcej, [in:] „Nigdy więcej” 2016, nr 22, s. 90-92.

J. Ambrosewicz-Jacobs, E. Büttner, Learning from the Past from the viewpoint of Human Rights Education. Between Theory and Practice, [in:] C.Lenz, S. Brattland, L. Kvande (red.), Crossing Borders Combining Human Rights Education and History Education, Lit Verlag,  Zurich 2016, s. 31-51.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Education and Lack of Mourning of European Jews in Poland, [in:] Konferenču Materiāli 2015-2016 [Materials of Conferences 2015-2016], Society Shamir, Riga 2016, s. 36-44.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Badania International Holocaust Research Alliance w zakresie edukacji o Holokauście – metaanaliza wybranych wizyt młodzieży w miejscach pamięci, [w:] A. Bartuś (red. nauk.), Dzieci wojny, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2016, s. 245-256.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Czy Zagłada jest „naszą historią”? [w:] A. W. Brzezińska, M. Fabiszak, M. Owsiński, Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, Universitas, Kraków 2016, s. 47-55.

J. Ambrosewicz-Jacobs, „…wobec rozmiarów Zagłady świat doświadczył ogromnej winy…”. Debaty wokół nauczania o Holokauście, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2016, vol. 38, nr 2, s. 19-33.

J. Ambrosewicz-Jacobs, Spotkania z Zagładą w Polsce, „Politeja” 2017, nr 2 (47), M. Gaszyńska-Magiera i P. Plichtym (red.), Oblicza postpamięci 2, s. 23-47;  http://www.akademicka.pl/ebooks/free/a6648a83eb04d4e5df7412868757af26.pdf