Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik - Zakład polityki i kultury krajów śródziemnomorskich

Dr hab. Joanna Sondel Cedarmas, prof. UJ

Dr hab. Joanna Sondel Cedarmas, prof. UJ

Dyżur: pokój 125, czwartek 16.30-18.00

Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Magister filologii włoskiej UJ (1999 r.), dottore magistrale in lingue e letterature straniere uniwersytetu w Udine (2004 r.), w 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, a w 2014 roku – doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Trzykrotna stypendystka MEN i Republiki Włoskiej (w latach 2001-2002), prowadziła badania naukowe oraz wykłady gościnne w wielu ośrodkach akademickich, między innymi w uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Roma III, Udine i Trieście

Funkcje:

 • Kierownik studiów II stopnia (SUM) na kierunku europeistyki w ramach programu double degree realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ i Corso di laurea in Studi Europei Uniwersytetu w Padwie.

Koordynacja grantów i europejskich projektów naukowych:

 • 2014-2016 – koordynator w UJ projektu +100 Calendar, realizowanego przez Università degli Studi di Trento, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, WW1-dentro la Grande Guerra, Universität Innsbruck, Université Montpellier III Paul Valery, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu European for Citizens (European Remembrance). Strona internetowa projektu: www.lagrandeguerrapiu100.it.
 • 2010-2013 – kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Nacjonalizm włoski- geneza i ewolucja ideologii (1896-1923).
 • 2005 – wykonawca projektu Censimento delle fonti sulla RSI negli archivi della Regione Friuli Venezia Giulia (1943-1945), realizowanego w Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione w Udine, na zlecenie Fondazione Istituto per la storia dell`età contemporanea w Sesto San Giovanni. Opracowany spis został opublikowany na stronie internetowej Fondazione ISEC: www.fondazioneisec.it.

Członkostwo w instytucjach naukowych i badawczych:

 • Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
 • Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione
 • Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2009/2010 Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2014/2015 Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zainteresowania naukowe:

 • Doktryna włoskiego faszyzmu
 • Polityka rasistowska faszystowskich Włoch i Trzeciej Rzeszy
 • Ruchy i doktryny nacjonalistyczne w Europie XIX i XX wieku
 • Totalitaryzm i autorytaryzm
 • Nowa Prawica we Włoszech
 • Współczesna włoska myśl polityczna
 • Stosunki polsko-włoskie w XIX i XX wieku
 • Federalizm europejski
 • Projekt Eurodestra

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 1. Gabriele D'Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, Universitas, Kraków 2008, s.318.
 2. Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej 1896-1923, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2013, s. 486.

Wybrane artykuły:

 1. La richiesta dell'università italiana in Austria negli scritti degli irredentisti-nazionalisti italiani (1903-1914), [in:] B. Crevato-Selvazzi, E. Capuzzo, F. Guida (a cura di), Per Rita Tolomeo scritti di amici, v. II, Società Dalmata di storia patria, Roma 2014, pp. 21-36.
 2. Polityka rasistowska Trzeciej Rzeszy [w:] K. Gajda (a cura di), Podręcznik dla I uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych, Instytut Europeistyki, Kraków 2014, s. 129-140.
 3. La storiografia polacca sull`unificazione italiana, [in:] A. Ciampani (a cura di.), L`Unità d`Italia in Europa, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 2013, pp.15-41.
 4. Gabriele D`Annunzio nella cultura e storiografia polacca, „Atti dell`Accademia Polacca a Roma", vol.1: 2009-2010, Wydawnictwo Stacja Naukowa PAN, Roma 2013, s. 109-130.
 5. Zamach majowy w publicystyce i historiografii faszystowskich Włoch, "Gentes et Nationes", t. VIII/2013, s. 9-28.
 6. Giovanni Giolitti [w:] W. Kozub-Ciembroniewicza [et al.] (red.),Współczesne doktryny polityczne i prawne  Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s.106-113.
 7. Giovanni Preziosi i Generalny Inspektorat do Spraw Rasowych (1944-1945),  „Politeja", t. XXIII, Kraków 2013, s. 193-217.
 8. Antysemityzm, imperializm, autorytaryzm w myśli politycznej Francesco Coppoli (1908-1923), „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem", t.XXXV/3,  Wrocław 2013, s. 31-53.
 9. Luigi Federzoni- lider włoskiego nacjonalizmu, faszystowski <gerarca>. Zarys biografii politycznej, [w:] M. Białokur, A. Karbowiak (red.), Włochy i stosunki polsko-włoskie. Studia z dziejów idei, historii i kultury, Wyd. Cum Laude, Opole 2012, s.33-59.
 10. Myśl polityczno-prawna i ustrój włoskiego faszyzmu a inspiracje ideologiczne Vilfredo Pareto, [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymanowski (red.), Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, Wyd. Uniw.Opolskiego, Opole 2012, s. 251-265.
 11. Problem Risorgimenta w kulturze politycznej współczesnych Włoch [w:] M. Łukasik, D. Mickiewicz (red.), W murach Wiecznego Miasta-między państwem a Kościołem, WUJ, Kraków 2011, s.261-274.
 12. Antonio Gramsci wobec włoskiego faszyzmu [w:] H. Kowalska-Stus, W. Kozub-Ciembroniewicz, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo (red.), Totalitaryzmy XX wieku. Idee-instytucje – interpretacje, WUJ, Kraków 2010, s.203-215.
 13. Rola monarchii w koncepcji państwa włoskich nacjonalistów na tle idei monarchistycznych nacjonalizmu francuskiego (1896-1914) [w:] J. Bartyzel, D. Góra- Szopiński (red.), Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 181-203.
 14. Giovanni Papini. Od nacjonalizmu estetyzującego do futuryzmu politycznego, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi", t. XXXII, Wrocław 2010, s. 147-182.
 15. Imperialism, War and Emigration in Enrico Corradini and the ideology of Italian Nationalism (1896-1912), „Politeja", t.X, Kraków 2009, s.109-125.
 16. Giosué Carducci – u źródeł ideologicznych włoskiego nacjonalizmu, "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi", t. XXXI, Wrocław 2009, s. 9-25.
 17. Kultura i sztuka [w:] B. Szlachta, W. Kozub-Ciembroniewicz (red.), Polska XX wieku, WUJ, Kraków 2009, s.181- 217.
 18. Mit rasy w ideologii włoskich nacjonalistów (1896-1923) [w:] A. Citkowska –Kimla, M. Kiwir-Filo e B. Szlachta (red.) Doktryny-Historia-Władza. Studia ofiarowane profesorowi Wiesławowi Kozub-Ciembroniewiczowi, WUJ, Kraków 2009, s.142-162.
 19. Nacjonalizm stary i nowy Giovanniego Papiniego i Giuseppe Prezzoliniego, "Politeja", t.VIII,  Kraków 2008, s.583-593.
 20. Gabriela D'Annunzio List do Dalmatów , "Politeja", v.VII, Kraków 2007, s. 455- 467.
 21. Koncepcje nadczłowieka Gabriela D'Annunzio, "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" , t. XXIX, Wrocław 2007, s. 19-35.
 22. Alcune considerazioni sulla traduzione polacca de <La Figlia di Iorio>, "Romanica Cracoviensia", t. VII, WUJ, Kraków 2007, s.187-202.
 23. Gli occupanti nazisti e l'operazione "Sonderaktion Krakau". Fucilazioni e massacri per cancellare la cultura polacca, "Patria Indipendente", VII, Roma, luglio 2007, pp.24-26.
 24. Elitaryzm, nacjonalizm, imperializm w myśli politycznej Gabriele D'Annunzia, "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi", t.XXVIII, Wrocław 2005, s.145-172.
 25. Myśl polityczna Gabriela D'Annunzio wobec rozwoju faszyzmu we Włoszech (1921-1938), "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi", t. XXVIII, Wrocław 2005, s.173-205.
 26. Gabriele D'Annunzio a system polityczny Fiume (1919-1920), "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" t. XXVI, Wrocław 2003, s.69-92.