Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ

Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Dyżur: pokój 131, poniedziałek 10.00-11.30

Edukacja i kariera

• Profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki UJ

• Kierownik Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych

• Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ

• Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozoficzny UJ

• Adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamojskiego w Zamościu

• Adiunkt w Katedrze Europeistyki UJ

• Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozoficzny UJ

• Międzywydziałowy Zakład Studiów Europejskich UJ

• Studia doktoranckie, Wydział Filozoficzny UJ

• Asystent w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UJ

• Mgr socjologii, UJ

• Mgr nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

2017

2014

od 2012

2011

2004-2010

2000

1996

1993

1990-1993

1988-1989

1984-1988

1981-1986

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

socjologia migracji i mniejszości społeczne, antropologia tożsamości i konfliktów społecznych, społeczne i kulturowe wymiary integracji europejskiej, zmiana społeczna, pamięć zbiorowa

Zagraniczne staże i stypendia

• Visiting scholar, University of Pecs, 1 tydzień, CEEPUS Program

• Visiting scholar, Uniwersytet w Leuven, 1 tydzien, Erasmus Program

• Visiting scholar, Hasselt University, 1 tydzień, Erasmus Program

• Visiting scholar, Pazmany Peter Catholic University, 10 dni, CEEPUS Program

• Visiting scholar, Uniwersytet w Louvain-la-Neuve, 10 dni, Stypendium Rządu Walońskiego

• Visiting scholar, Uniwersytet w Amsterdamie, 12 tygodni, Tempus Program

• Uniwersytet w Montpellier III, 2 tygodnie, Tempus Program

• Visiting scholar, Uniwersytet w Canterbury, 2 tygodnie, Tempus Program

• Visiting scholar, Uniwersytet w Leuven, 2 tygodnie, Tempus Program

• Fellow w St. Anthony’s College, Uniwersytet w Oxfordzie, 12 tygodni, Tempus Program

Węgry, 2015

Belgia, 2011

Belgia, 2009

Węgry, 2008

Belgia, 2003

Holandia, 1998

Francja, 1997

Wielka Brytania, 1997

Belgia, 1996

Wielka Brytania, 1993

Dydaktyka

Problematyka zmiany społecznej, kulturowe i społeczne aspekty integracji europejskiej, problematyka tożsamości społecznej, konflikt społeczny i jego rozwiązywanie, problematyka migracji.

10 najważniejszych publikacji

D. Niedźwiedzki: Tożsamość europejska, narodowa, regionalna i lokalna polskich migrantów w Europie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016, nr 1, s. 113-126. 

D. Niedźwiedzki, Tożsamość migrantów wahadłowych jako wyzwanie badawcze, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2012, nr 4, s. 5-22.

D. Niedźwiedzki, Regional, Ethnic, European? Complex Identity Construction of Silesians in the Context of Cultural Borderland, “RECON Online Working Paper”, 2011/33http://www.reconproject.eu/main.php/RECON_wp_1133.pdf?fileitem=5456391.

D. Niedźwiedzki, Kim jesteśmy i co przeżyliśmy? Migranci niepełni wobec społeczności pochodzenia, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, nr 2, s. 115-1290.

D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków 2010, ss. 355.

M. Galent, I. Goddeeris i D. Niedźwiedzki, Migration and Europeanization, Nomos, Kraków 2009, ss. 194.

D. Niedźwiedzki, Rola władzy w kształtowaniu postaw wobec integracji, [w:] Z. Mach, D. Niedźwiedzki (red.), Polska lokalna wobec integracji europejskiej, Kraków 2001, s. 17-50.

D. Niedźwiedzki, Odzyskiwanie miasta. Władza i tożsamość społeczna, Universitas, Kraków 2000.

D. Niedźwiedzki, Zostać żebrakiem, [w:] A. Bukowski, S, Marmuszewski (red.), Żebracy w Polsce, Kraków 1995, s. 87-110.

S. Marmuszewski, D. Niedźwiedzki, Służba wojskowa: powinność wobec państwa czy powinność wobec ojczyzny?, “Studia Socjologiczne” 1990, nr 3-4, s. 75-92.

Publikacje z ostatnich 4 lat

D. Niedźwiedzki, Kształcenie osób odpowiedzialnych za kontakty z imigrantami/cudzoziemcami. Uzasadnienie, dezyderaty i propozycje realizacji, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 2, s. 23-38.

D. Niedźwiedzki, Sytuacja mniejszości etnicznych i narodowych w Europie i Polsce. Podstawowe uwarunkowania, [w:] K. A. Gajda (red.), Kraków mniejszości etnicznych i narodowych. Gra miejska, Kraków 2017, s. 56-69.

D. Niedźwiedzki, European integration from the perspective of local authorieties. An  empirical analysis of six municipalities, [in:] Z. Mach (red.), Local Community, Power and European Integration, „Studies in European Integration, State and Society”, Vol. 3, Peter Lang Edition, Warszawa 2017, s. 45-62.

D. Niedźwiedzki, Migracje a państwo narodowe w integrującej się Europie, [w:] J. Ruszkowki i R. Podgórzańska (red.), Państwo w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 245-256.

D. Niedźwiedzki, Identity and memory in relations between ethnic minority and majority, [in:]  K. A. Gajda i M. Eriksen (ed.), Positive Places of European Memory, Kraków 2016, s. 24-35.

D. Niedźwiedzki: Tożsamość europejska, narodowa, regionalna i lokalna polskich migrantów w Europie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016, nr 1, s. 113-126. 

D. Niedźwiedzki, J. Schmidt (red.), Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Wyd. UAM, Poznań 2016, ss. 740.

D. Niedźwiedzki, J. Schmidt (red.), Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Wyd. UAM, Poznań 2016, ss. 685.

D. Niedźwiedzki, Tożsamość na pograniczu polsko-niemieckim. Przypadek mieszkańców Słubic, [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach, Nomos, Kraków 2015, s. 94-116.

D. Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach, Nomos, Kraków 2015, ss. 204.

D. Niedźwiedzki, Profesor, czyli zamiast wstępu, [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Kultura, tożsamość i integracja europejska, Nomos, Kraków 2014, s. 7-14.

D. Niedźwiedzki (red.), Kultura, tożsamość i integracja europejska, Nomos, Kraków 2014.

D. Niedźwiedzki, Polacy i Europejczycy: zmiany dystansu społecznego w procesie integracji europejskiej, [w:] K. A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska i W. Jakubowski (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), WDiNP UW, Warszawa 2014, s. 61-82.

D. Niedźwiedzki, Europa, integracja europejska, Unia Europejska. O meandrach wyboru przedmiotu badań europeistycznych, [w:] J. Czaputowicz, Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, WDiNP UW, Warszawa 2014, s. 313-325.

D. Niedźwiedzki, Śląskość. Problem konstruowania tożsamości na obszarze pogranicza kulturowego, [w:] P. Binder (red.), Lokalne, narodowe i inne… Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 169-194.