Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci i współpracownicy prowadzący zajęcia - kliknij element z listy aby rozwinąć

Doktoranci

Współpracownicy

dr Katarzyna du Vall

dr Bartosz Kwieciński

dr Bartosz Kwieciński

dr Maciej Stępka

Maciej Stępka ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim (europeistyka) oraz Uniwersytecie Amsterdamskim (politologia, spec. studia nad konfliktem i governance). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na krytycznych studiach nad polityką i bezpieczeństwem, migracjami, oraz politykami publicznymi Unii Europejskiej. W trakcie swych badań odbywał staże w wiodących europejskich ośrodkach naukowych, w tym Uniwersytecie Utrechckim, Amasterdam Centre for Contemporary European Studies, Uniwersytecie Amsterdamskim, czy Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Maciej jest stypendystą Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu ETIUDA nr 2016/20/T/HS5/00224. Obecnie kieruje grantem badawczym finansowanym przez NCN pt. “Sekurytyzacja kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza interakcji dyskursywnych i narracji bezpieczeństwa” nr 2015/19/N/HS5/01229, program PRELUDIUM.

Dyżur: pokój 135, wtorek 13.00-14.30

dr Agnieszka Zajączkowska-Drożdż

dr Agnieszka Zajączkowska-Drożdż