Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki

(Więcej informacji po kliknięciu na okładkę)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik - Katedra systemu politycznego UE

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Kontakt:

Mail: jan.tkaczynski@uj.edu.pl

Dyżur: 21.06. 9.30-11.00, pokój 2.01

Dane kontaktowe:

Jan Wiktor Tkaczyński (1960) absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W latach 1989-1992 stypendysta bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki. Doktoryzował się w 1992 roku rozprawą o geopolityce na przykładzie Niemiec i Polski u profesora Heinza Laufera w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tamże w latach 1993-1994 ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Publicznej w Universität der Bundeswehr w Monachium. W roku 2000 habilitował się przed Radą Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy: Między unitaryzmem a federalizmem. Unia Europejska w świetle doświadczeń ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec. W latach 2001-2004 profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a od roku 2004 w Instytucie Europeistyki UJ. Tamże od 2012 profesor zwyczajny. Profesor nauk humanistycznych (2008). Jest inicjatorem powołania i przewodniczącym pierwszego w Polsce uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, a także prezesem (czwartą kadencję) krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (od 2008). Laureat indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i Niemiec (2009). Wyróżniony zespołowo za Leksykon funduszy UE podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (2010). W roku 2012 zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na stanowisko profesora w Europa-Universität-Viadrina we Frankfurcie. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej w latach 2003/2004 oraz 2011/2012. Członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” (od 2012). Inicjator powołania i kierownik studiów podyplomowych „Fundusze Unii Europejskiej. Pozyskiwanie i rozliczanie” (od 2011/2012). Senator Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014-2016). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki w latach 2003, 2007, 2011 oraz 2017.

Zestawienie liczbowe najważniejszych osiągnięć naukowych:

I.         Indeksy cytowań (z pominięciem autocytowań):
            Google Scholar wg bazy Harzing's Publish or Perish:                  225
            the h-index for the HS (Social Sciences and Humanities):              8

II.        Monografie i opracowania zbiorowe:
            24 (łącznie), w tym
            7 (w językach obcych)

III.       Artykuły:
            95 (łącznie), w tym
            46 (w językach obcych)

IV.       Wykłady okolicznościowe:
           27 (łącznie), w tym
           22 (w języku obcym)  

V.         Referaty konferencyjne:
           16 (łącznie), w tym
           10 (w języku obcym)
 
VI.       Recenzje monografii i opracowań zbiorowych:
           25 (łącznie), w tym
           15 (prac w języku obcym)

PUBLIKACJE:

I. Monografie i opracowania zbiorowe

1. Die Geopolitik. Eine Studie über geographische Determinanten und politisches Wunschdenken am Beispiel Deutschlands und Polens, tuduv Verlag, München 1993, ss. 233.

2. Auslandsinvestitionen in Polen. Chancen für Joint-Ventures (pod redakcją Petera Friedricha i Jana W. Tkaczyńskiego), Berlin Verlag + Verlag Österreich, Berlin-Wien 1995, ss. 255.

3. Polen und die neue NATO. Modalitäten der Integration (pod redakcją Jürgena Schwarza, Jan W. Tkaczyńskiego i Ulricha Vogla), Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main 1997, ss. 244.

4. Polen im Umbruch. Skizzen aus Geschichte, Wirtschaft und Politik (z przedmową Władysława Bartoszewskiego), Berlin Verlag, Berlin 1997, ss. 167.

5. Między unitaryzmem a federalizmem. Unia Europejska w świetle doświadczeń ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec, Techgraf, Kraków 1998, ss. 227.

6. Die Fonds der Europäischen Union. Rolle der Finanzinstrumente im Hinblick auf die Osterweiterung der Gemeinschaft (wspólnie z Guido Rossmannem), Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main 2001, ss. 192.

7. Ustrój federalny Niemiec. Konstrukcja i funkcjonowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 88.

8. Oblicza współczesnego państwa (wspólnie z Markiem Bankowiczem), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 226.

9. Varia europejskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 181.

10. Fundusze Unii Europejskiej (wspólnie z Guido Rossmannem), Temida 2, Białystok 2003, ss. 130.

11. Business Promotion Activities in Poland and Germany - Wirtschaftsförderung in Polen und Deutschland (pod redakcją Petera Friedricha i Jana W. Tkaczyńskiego), TNOiK, Toruń 2003, ss. 173.

12. Existenzgründung in Deutschland. Eine Orientierungshilfe in der Startphase von Unternehmen (wspólnie z Klausem Schmidtem), TNOiK, Toruń 2004, ss. 144.

13. Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, ss. 187.

14. Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe (wspólnie z Radosławem Potorskim i Rafałem Willą), TNOiK, Toruń 2007, ss. 226.

15. Fundusze Unii Europejskiej 2007 - 2013. Cele – Działania – Środki (wspólnie z Rafałem Willą i Markiem Świstakiem), Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, ss. 585.

16. Leksykon funduszy Unii Europejskiej (wspólnie z Rafałem Willą i Markiem Świstakiem), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 484.

17. Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 487.

18. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (wspólnie z Markiem Świstakiem i Elżbietą Sztorc), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 584.

19. Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich (wspólnie z Markiem Świstakiem), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 602.

20. Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 234.

21. Pro memoria. Groby Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywających na cmentarzu Rakowickim 1803 - 2013 (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, ss. 266.

22. Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej Stan i perspektywy (pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 324.

23. Prawo ustrojowe Niemiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 564.

24. Pro memoria II. Groby Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywających na cmentarzach Rakowickim i Salwatorskim 1803 - 2015 (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2016, ss. 319.

II. Artykuły

A. Integracja europejska

1. Die mitteleuropäische Vision von Friedrich Naumann, [w:] Liberal. Vierteljahreshefte der Friedrich-Naumann-Stiftung für Politik und Kultur, nr 4 (1995), s. 107-110.

2. Koncepcja z początku stulecia. „Mitteleuropa“ Friedricha Naumanna, [w:] Przegląd Polityczny, nr 30 (1996), s. 105-107.

3. Die Sicherheit Polens im Spannungsfeld von NATO und Rußland (wspólnie z Ulrichem Voglem), [w:] Österreichische Militärische Zeitschrift, nr 4 (1996), s. 387-394.

4. Der „Drang nach Osten“. Mythos und Realität eines Schlagwortes, [w:] Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, nr 1 (1997), s. 5-20.

5. Geopolityczny wymiar integracji Polski z NATO, [w:] Zeszyty Naukowe WSO, nr 13 (1998), s. 7-12.

6. Geopolityka. Od determinizmu geograficznego do życzeniowego myślenia o polityce, [w:] Arcana, nr 6 (1998), s. 91-105.

7. Neues Kapitel der Kooperation, [w:] Europäische Sicherheit, nr 8 (1999), s. 57-59.

8. Polen in der NATO: Anspruch und Wirklichkeit (wspólnie z Ulrichem Voglem), [w:] Österreichische Militärische Zeitschrift, nr 6 (1999), s. 703-710.

9. Mitteleuropa Friedricha Naumanna, [w:] Arcana, nr 2 (2000), s. 103-115.

10. Preußen und Polen. Nachbarn und Kontrahenten im Laufe der Geschichte, [w:] Deutsche Studien, nr 145/146 (2001), s. 56-78.

11. New enlargement of the European Union: regional and economic forecasts versus integration experiences, [w:] Peter Friedrich / Jan W. Tkaczyński (red.), Business Promotion Activities in Poland and Germany - Wirtschaftsförderung in Polen und Deutschland, Toruń 2003, s. 9-17.

12. Das „neue“ Europa: Zwischen Anpassung und Transformation, [w:] Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung, nr 12 (2003), s. 33-40.

13. Polen auf dem Weg in die Europäische Union, [w:] Heinrich Oberreuter / Armin A. Steinkamm / Hanns-Frank Seller (Hrsg.), Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Perspektiven zur neuen internationalen Staatenordnung, Wiesbaden 2004, s. 509-521.

14. Lebensraum, czyli geopolityczne rozdroża narodowego socjalizmu, [w:] Politeja, nr 8 (2007), s. 121-135.

15. Zwischen Transformation und Integration – Ausgewählte Aspekte der Anpassungspolitik Polens nach der Wende von 1989, [w:] Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.), Jahrbuch des Föderalismus 2007, Baden-Baden 2008, s. 373-384.

16. „Vom Wesen und Wert der Demokratie“ von Hans Kelsen aus heutiger Sicht, [w:] Der Staat, nr 1 (2008), s. 108-119.

17. Der Vollzug eines demokratischen Rechtsstaates im Licht der gegenwärtigen Zivilisationsherausforderungen, [w:] Peter Fischer / Margit M. Karollus / Sigmar Stadlmeier (Hrsg.), Die Welt im Spannungsfeld zwischen Regionalisierung und Globalisierung, Wien 2009, s. 565-581.

18. Friedrich Naumann: Herold niemieckiego imperializmu czy prekursor Unii Europejskiej?, [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, t. XVIII, Kraków 2010, s. 127-137.

19. „Lebensraum“, czyli geopolityczne rozdroża narodowego socjalizmu, [w:] Wiesław Kozub-Ciembroniewicz et al. (red.), Totalitaryzmy XX wieku. Idee – Instytucje – Interpretacje, Kraków 2011, s. 241-254.

20. Zwischen Geopolitik und Staatsräson am Beispiel des preußisch-polnischen Antagonismus, [w:] Włodzimierz Bernacki / Adam Walaszek (red.), Amerykomania – Księga Jubileuszowa dla Profesora Andrzeja Mani, Kraków 2012, s. 879-897.

21. Subsydiarność. Przyczynek do rozważań na temat paradygmatu we współczesnych relacjach społeczno-politycznych, [w:] Piotr Borowiec / Robert Kłosowicz / Paweł Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, Kraków 2014, t. II, s. 407-416.

B. Prawo i instytucje Unii Europejskiej

22. Federalna konstrukcja działalności wykonawczej na przykładzie Niemiec, USA oraz Unii Europejskiej (wspólnie z Berndem Beckerem), [w:] Samorząd Terytorialny, Warszawa 1997, nr 11, s. 45-61.

23. Zasada subsydiarności w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht, [w:] Samorząd Terytorialny, nr 10 (1998), s. 49-68.

24. Znaczenie dyrektywy 96/61/EG dla procesu kształtowania prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej (wspólnie z Berndem Beckerem), [w:] Samorząd Terytorialny, nr 12 (1999), s. 64-71.

25. Die Fonds der Europäischen Union als wirtschaftspolitische Instrumente bei der Erweiterung der Gemeinschaft (wspólnie z Guido Rossmannem), [w:] Ordo Inter Nationes, nr 11 (2000), s. 1-45.

26. Analiza postępowania Komisji Unii Europejskiej przy naliczaniu grzywny według art. 228 Traktatu Rzymskiego (wspólnie z Berndem Beckerem), [w:] Samorząd Terytorialny, nr 11 (2000), s. 60-65.

27. Europejska Karta Praw Podstawowych (EKPP) a proces transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Roman Bäcker / Joanna Marszałek-Kawa / Joanna Modrzyńska (red.), Globalizacja – Integracja – Transformacja, Toruń 2003, s. 221-230.

28. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy a suwerenność państw-sygnatariuszy, [w:] Politeja, nr 3 (2005), s. 185-194.

29. Założenia niemieckiej teorii i praktyki ustrojowej w świetle rozwiązań europejskiego prawa wspólnotowego, [w:] Irena Stawowy-Kawka (red.), Niemcy – Europa – Świat. Studia międzynarodowe, Kraków 2007, s. 75-83.

30. System decyzyjny Unii Europejskiej: pomiędzy tendencjami unitarnymi a dążeniami subsydiarnymi, [w:] Jacek Knopek (red.), Europejskie wartości narodowe i regionalne, Piła 2007, s. 63-78.

31. Miejsce funduszy europejskich w procesie legislacyjnym Wspólnot Europejskich. Próba rekonstrukcji ekonomiczno-prawnej, [w:] Przegląd Legislacyjny, nr 1 (2008), s. 11-31.

32. The environmental policy in the European Union, [w:] Politeja, nr 10/1 (2008), s. 209-222.

33. Implementacja prawa Unii Europejskiej, czyli casus polskiego systemu wykonawczego, [w:] Bogusław Banaszak / Jerzy Machnacz (red.), Lex Divina et civitatis. Festschrift für Prof. H. Schambeck, Wrocław 2009, s. 229-251.

34. Prawo ochrony środowiska a prawo konstytucyjne w Niemczech, [w:] Anna Citkowska-Kimla / Małgorzata Kiwior-Filo / Bogdan Szlachta (red.), Doktryny – Historia – Władza, Kraków 2009, s. 369-380.

35. Relacje prawa wspólnotowego i prawa narodowego. Przyczynek do (nadal) nierozwiązanych dylematów, [w:] Irena Stawowy-Kawka (red.), Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009, s. 201-216.

36. Die Exekutive eines demokratischen Rechtsstaates im Licht der gegenwärtigen Zivilisationsherausforderungen, [w:] Agnieszka Malicka (Hrsg.), Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der Mitgliedstaaten der EU, Wrocław 2009, s. 201-223.

37. EU System of Competences in the Light of the Treaty Establishing a Constitution for Europe: an Attempt at an Analysis of Terms, [w:] Zbigniew Maciąg (ed.), European Constitution and National Constitutions, Kraków 2009, s. 154-160.

38. Pozycja Bundestagu i Bundesratu wobec europejskiego procesu integracyjnego w świetle „lizbońskiego” orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (wspólnie z Matthiasem Niedobitkiem), [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2 (2012), s. 143-158.

39. Europejska polityka wsparcia budżetów państw strefy euro. Próba delimitacji prawnej pojęcia politycznego (wspólnie z Peterem-Christianem Müllerem-Graffem), [w:] Politeja, nr 21 (2012), s. 199-211.

40. Europejska polityka wsparcia budżetów państw strefy euro. Próba delimitacji prawnej pojęcia politycznego [EU budget support policy of the euro area. The attempt of the political concept’s legal delimitation] (wspólnie z Peterem-Christianem Müllerem-Graffem), [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2 (2013), s. 15-31.

41. Polityka ochrony środowiska naturalnego według Traktatu z Lizbony, [w:] Jan W. Tkaczyński (red.), Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane, Kraków 2013, s. 197-214.

42. Problemy administracji polskiej w świetle implementacji prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego, [w:] Jerzy Jaskiernia / Wojciech Saletra (red.), Dyplomacja w życiu. Życie w dyplomacji, Kielce 2014, s. 365-380.

43. Polityka ochrony środowiska (wspólnie z Markiem Świstakiem), [w:] Marek Świstak / Jan W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne UE. Stan i perspektywy, Kraków 2015, s. 253-284.

44. Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności (analiza krytyczna) (wspólnie z Thomasem Würtenbergerem), [w:] Państwo i Prawo, nr 9 (2017), s. 16-29.

C. Transformacja i polityka gospodarcza

45. Transformationsschritte in Polen, [w:] Peter Friedrich / Jan W. Tkaczyński (Hrsg.), Auslandsinvestitionen in Polen. Chancen für Joint-Ventures, Berlin-Wien 1995, s. 15-23.

46. Die wirtschaftliche Ausgangslage Polens vor dem NATO-Beitritt, [w:] Jürgen Schwarz / Jan W. Tkaczyński / Ulrich Vogel (Hrsg.), Polen und die neue NATO. Modalitäten der Integration, Frankfurt/Main 1997, s. 137-152.

47. Von der „polnischen Wirtschaft“ zum „polnischen Tiger“ Europas?, [w:] Ost-Europa Wirtschaft, nr 3 (1997), s. 275-292.

48. Polens Wirtschaft vor dem Beitritt zum Nordatlantischen Bündnis, [w:] Die Integration Polens in die Nordatlantische Allianz, [w:] Ordo Inter Nationes. Internationale Politik - Analysen, nr 4 (1997), s. 27-42.

49. Die Probleme des polnischen Geld- und Bankensystems in der Transformation (wspólnie z Klausem Mühlbauerem), [w:] Ost-Europa Wirtschaft, nr 2 (1998), s. 174-202.

50. Die Bedeutung des Geschäftsbankensektors bei der Restrukturierung und Entschuldung der Unternehmen in Polen (wspólnie z Klausem Mühlbauerem), [w:] Ost-Europa Wirtschaft, nr 3 (1999), s. 298-323.

51. Auslandskapital im polnischen Bankensektor (wspólnie z Klausem Mühlbauerem), [w:] Bankarchiv, nr 12 (1999), s. 963-967.

52. Polens Banken auf dem richtigen Weg? (wspólnie z Klausem Mühlbauerem), [w:] Die Bank, nr 7 (2000), s. 440-443.

53. Europa: Polens Banken auf dem richtigen Weg, [w:] Interesse, nr 8 (2000), s. 6-7.

54. Polen und die Europäische Union: Eine Bestandsaufnahme, [w:] Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung, nr 11 (2000), s. 39-53.

55. Polen auf dem Weg in die Europäische Union, [w:] Neue Perspektiven der Weltpolitik, [w:] Ordo Inter Nationes – Sonderband, München 2001, s. 247-270.

56. Das Bankwesen in Osteuropa: Im Zeichen des ökonomischen und politischen Wandels, [w:] Klaus J. Embs / Karl-Heinz Lemnitzer (Hrsg.), Das Bankwesen in Zentral- und Osteuropa, Köln 2001, s. 7-13, 82-87.

57. Wirtschaftsintegration stärkt das größere Europa, [w:] Eva Feldmann (Hrsg.), Keine Angst vor den Nachbarn!, München 2002, s. 33-38.

58. Transformacja. Prolegomena do teorii i praktyki na przykładzie Polski po 1989 roku, [w:] Politeja, nr 6 (2006), s. 369-380.

59. The Influence of European integration on the Polish transformation. A balancing act, [w:] Forum Europejskie, nr 1 (2008), s. 99-111.

60. The Polish Transformation against the Backdrop in the Mid-Eastern Europe, [w:] Giuliana Parotto (ed.), Il caleidoscopio delle identità contributi per l’Europa, Trieste 2009, s. 140-146.

61. Projektowanie, czyli o pożytkach płynących z planowania (nie tylko) w nauce, [w:] Bogdan Szlachta (red.), Myśl i polityka, Kraków 2011, t. 3, s. 493-508.

62. Instytucjonalizacja wsparcia budżetów państw strefy euro potrzebą czy koniecznością według Traktatu z Lizbony?, [w:] Jan W. Tkaczyński (red.), Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane, Kraków 2013, s. 161-176.

63. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej w perspektywie ekonomicznej. Czy teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego znajduje zastosowanie w transformacji Europy Środkowo-Wschodniej?, [w:] Studia Politologica Ucraino-Polona, t. 6 (2016), s. 112-118.

D. Transformacja systemów politycznych

64. Polens Schwierigkeiten mit einer neuen Verfassung, [w:] Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung, nr 5 (1995), s. 42-52.

65. Między federalizmem a samorządnością. Rozwiązania na przykładzie konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Samorząd Terytorialny, nr 7/8 (1996), s. 143-149.

66. Die Auseinandersetzungen um den Verwaltungsaufbau Polens nach 1989, [w:] Die Verwaltung, nr 2 (1997), s. 259-271.

67. Sieben Jahre nach der Wende. Die polnische Verfassung zwischen Oktroi und Obstruktion (wspólnie z Ulrichem Voglem), [w:] Osteuropa Recht, nr 2/3 (1997), s. 169-181.

68. Polens neue Verfassung (wspólnie z Ulrichem Voglem), [w:] Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung, nr 10 (1997), s. 15-36.

69. Wege der Verwaltungsmodernisierung in Polen in Anlehnung an die verwaltungstheoretischen Konzepte Frido Wageners, [w:] Eberhard Laux / Karl Teppe (Hrsg.) Der neuzeitliche Staat und seine Verwaltung. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte seit 1700, Stuttgart 1998, t. 5, s. 285-308.

70. Zur Problematik des Verfassungsgerichts der Republik Polen, [w:] Osteuropa, nr 11/12 (1998), s. 1159-1165.

71. Między teorią a praktyką: Konstrukcja i funkcjonowanie federalizmu w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Samorząd Terytorialny, nr 6 (1999), s. 44-66.

72. „Lewiathan“ na drodze przedzierzgania się w pożyteczne zwierzę domowe? Uwagi na temat odwrotu od omnipotencji państwa, [w:] Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2000, t. XLV, s. 75-84.

73. Die Tschechische Republik auf dem Weg in die Europäische Union (wspólnie z Markiem Bankowiczem), [w:] Ordo Inter Nationes, nr 18 (2001), s. 1-83.

74. Konstrukcja ustroju federalnego w Niemczech (I), [w:] Athenaeum, nr 8 (2002), s. 86-99.

75. Konstrukcja systemu federalnego w Niemczech (II), [w:] Athenaeum, nr 9 (2002), s. 45-61.

76. Das verfassungsrechtliche System Polens in der Transformation (wspólnie z Markiem Bankowiczem), [w:] Politische Studien, nr 384 (2002), s. 62-71.

77. Europejska karta Praw Podstawowych (EKPP) a proces transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej (wspólnie z Ulrichem Widmaierem), [w:] Athenaeum, nr 10 (2003), s. 168-177.

78. „O istocie i wartości demokracji” Hansa Kelsena dzisiaj, [w:] Bogusław Banaszak / Michał Bernaczyk (red.), Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego, Wrocław 2006, s. 229-240.

79. Egzekutywa demokratycznego państwa prawa wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, [w:] Politeja, nr 4 (2006), s. 300-316.

80. Niemiecka teoria i praktyka ustawodawcza w świetle założeń konstytucyjnych Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Przegląd Legislacyjny, nr 6 (2006), s. 43-58.

81. „O istocie i wartości demokracji” Hansa Kelsena dzisiaj, [w:] Politeja, nr 7 (2007), s. 299-310.

82. Racjonalność wyborcy według ekonomicznej teorii demokracji Anthony'ego Downsa (wspólnie z Friedrichem L. Sellem), [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3 (2011), s. 49-65.

83. Die Verankerung von Institutionen der unmittelbaren Demokratie im polnischen Verfassungssystem, [w:] Peter Neumann / Denise Renger (Hrsg.), Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und internationalen Kontext 2010/2011, Baden-Baden 2012, s. 173-186.

84. Prawo ustrojowe państwa. O aporii terminu prawnego w polskiej i niemieckiej nauce o polityce, [w:] Politeja, nr 1 (2014), s. 5-19.

85. Eine staatsrechtliche Erfolgsgeschichte: der polnische Oberste Verwaltungsgerichtshof, [w:] Marian Grzybowski (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, Kraków 2014, s. 97-112.

86. Tożsamość konstytucji w perspektywie ustrojowej z punktu widzenia doświadczeń niemieckich, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4 (2014), s. 9-28.

87. Polityki publiczne – zagadnienia teoretyczne (wspólnie z Markiem Świstakiem), [w:] Marek Świstak / Jan W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne UE. Stan i perspektywy, Kraków 2015, s. 11-30.

88. Konstytucyjne środki ochrony ładu ustrojowego w Niemczech, [w] Przegląd Zachodni, nr 4 (2015), s. 23-38.

89. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech. Strażnik reguł gry ustrojowej czy super-organ władzy państwowej?, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1 (2016), s. 9-40.

90. Der lange Neuanfang der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 6 (2016), s. 235-246.

91. Constitutional means for the protection of the political order in Germany, [w:] Przegląd Zachodni, nr 1 (2017), s. 263-278.

92. O (nie)naukowym wymiarze polityk publicznych. Uwagi teoretyczno-metodologiczne na marginesie rozważań o charakterze tytułowego pojęcia, [w:] Helena Babiuch / Piotr Kapusta / Justyna Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji, Legnica 2017, s. 976-991.

93. Nowe instrumenty postępowania administracyjnego w Niemczech? Między akceptacją a mediacją (wspólnie z Thomasem Würtenbergerem), [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4 (2017), s. 85-100.

94. Rada Federacji, czyli o niezrozumieniu roli ustrojowej naczelnego organu władzy państwowej w Niemczech, [w:] Przegląd Zachodni, nr 4 (2017), s. 79-95.

95. Entwicklung und Grundstrukturen der polnischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, [w:] Journal der Juristischen Zeitgeschichte, nr 1 (2018), s. 1-13.