Ceepus

Program CEEPUS umożliwia wymianę kadry uniwersyteckiej i studentów pomiędzy uniwersytetami partnerskimi w ramach sieci oraz jako freemover.

Instytut Europeistyki UJ jest członkiem dwóch sieci:

CIII-CZ-0029-12-1617 – "Idea of Europe in European culture, history and politics"

Partnerami są:

 • Palacky University, Olomouc (Koordynator sieci) (Czechy)
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)
 • Pazmany Peter Catholic University (Węgry)
 • Babes Balyai University w Cluj-Napoca (Rumunia)
 • Lugji Gurakuqi University w Shohodrze (Albania)
 • Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja)
 • Universität Wien (Austria)

 

CIII-PL-0815-04-1617 – "Europe from the Visegrad Perspective"

Partnerami są:

 • Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja)
 • New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)
 • Masaryk University in Brno (Czechy)
 • University of Zagreb (Chorwacja)
 • University of Pécs (Wegry)
 • University of Montenegro (Czarnogóra)
 • University of Novi Sad (Serbia)
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Słowenia)

 

ZASADY

Długość pobytu za granicą:

 • od 3 do 5 miesięcy dla studentów studiów licencjackich (konieczność ukończenia przed wyjazdem 2 semestrów studiów, konieczność uczęszczania na kursy w uniwersytecie goszczącym). Nazwa mobilności w systemie: STUDENT
 • od 1 do 5 miesięcy dla studentów SUM i doktorantów (w zależności od potrzeb realizowanego programu w uniwersytecie partnerskim, mobilność zazwyczaj przeznaczona jest na badania i pisanie pracy mgr/dr). Nazwa mobilności w systemie: SHORT TERM STUDENT
 • minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych dla pracowników. Nazwa mobilności w systemie: TEACHER

Terminy składania aplikacji:

 • na semestr zimowy do dnia 15 czerwca
 • na semestr letni do dnia 30 października
 • na semestr zimowy do dnia 30 listopada - w ramach aplikacji Freemover (aplikacje te składane są bezpośrednio w systemie ceepus.info, bez pośrednictwa koordynatorki w Instytucie Europeistyki, przed aplikacja należy zadbać o posiadanie listów polecających i zapraszających (do pobrania ze strony ceepus.info)

Składanie aplikacji:

Aby złożyć aplikację należy zalogować się na stronie www.ceepus.info i wypełnić aplikację w zakładce mobility. W przypadku studentów i pracowników IE nie ma konieczności dołączania innych dokumentów.

Informacja dla studentów wyjeżdżających:

 • Aplikacja na stypendium CEEPUS odbywa się jedynie przez elektroniczny system www.ceepus.info
 • Stypendium wypłacane jest przez uniwersytet goszczący (stawki podane są na głównej stronie www/ceepus.info )
 • Instytut Europeistyki refunduje koszty podróży (PKP II klasa) pod warunkiem, iż spełnione są poniższe wymogi:
 • Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem student powinien złożyć w Instytucie (na ręce Pani Marty Bucewki) wniosek wyjazdowy (do pobrania ze strony UJ) i potwierdzenie kosztu podróży (może być mail z PKP lub kopia zakupionego biletu)
 • Niezwłocznie po powrocie student powinien rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej (ul.Czapskich). Należy zabrać ze sobą bilety.
 • Do 7 dni po powrocie student powinien złożyć do koordynatorki w Instytucie Europeistyki: Letter of Confirmation (który otrzyma przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu), podpisany wydruk wypełnionego raportu (na stronie ceepus.info) oraz kopie biletów

 

UWAGA ! zgodnie z przepisami wewnętrznymi UJ zakup biletów musi odbywać się poprzez Biuro WhyNot Travel www.whynottravel.pl (tel.: +48 12 655 16 14, adres: ul. Malborska 56, 30-646 Kraków)

Zakup pokrywa wyjeżdżający, koszty są refundowane po powrocie !!!

Informacja dla wyjeżdżający pracowników:

 • proszę nie zapomnieć o wypełnieniu wniosku wyjazdowego (bilet należy zakupić przez Biuro WhyNot Travel jw.)
 • Instytut Europeistyki refunduje JEDYNIE koszty podróży (II klasa PKP), grant na pobyt wypłacany jest przez Uniwersytet przyjmujący
 • Niezwłocznie po powrocie proszę rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej.
 • Do 7 dni po powrocie proszę złożyć: Letter of Confirmation (który otrzymają Państwo przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu), podpisany wydruk wypełnionego raportu (na stronie ceepus.info) oraz kopie biletów
 • Bez tych dokumentów nie będzie możliwa refundacja kosztów przejazdu !

 

Koordynatorką programu CEEPUS w Instytucie Europeistyki jest dr Natasza Styczyńska.

Więcej informacji znajduje się również na stronie Polskiego Biura CEEPUS http://buwiwm.edu.pl/ceepus/