Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Misja

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi dydaktykę oraz badania naukowe zgodnie z najwyższymi standardami metodologicznymi nauk społecznych i humanistycznych. Ich nadrzędnym celem, określonym w Statucie UJ, jest poszukiwanie prawdy. W swoich działaniach kierujemy się jednocześnie podstawowymi wartościami, zasadami i normami, ukształowanymi przez wielowiekową tradycję Uniwersytetu Jagiellońskiego – tymi kanonicznymi, wskazanymi przez Akademicki Kodeks Wartości UJ jak przede wszystkim prawda, odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedliwość, rzetelność, tolerancja, lojalność, samodzielność, uczciwość i godność.

Misją Komisji ds. Etyki Badań Naukowych jest zadbanie o to, żeby pracownicy, współpracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Europeistyki mogli prowadzić aktywność naukową i badawczą zgodnie z najwyższymi normami etycznymi, dobrymi praktykami uznanymi przez środowisko akademickie oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi (prawem własności intelektualnej) jak i zasadami warsztatu naukowego.