Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News & Events

Web Content Display Web Content Display

TO JUŻ OSTATNIA SZANSA, ŻEBY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU INTER-POLIT LEADER

Projekt skierowany jest do wszystkich studentów naszego Wydziału, którzy studiują na 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich.

W ramach projektu będziecie mogli podnieść i/lub nabyć kompetencje niezbędne na rynku pracy. Zajęcia, które są oferowane, zostały przygotowane w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracodawców oraz absolwentów naszego Wydziału – to oni wskazali na te kompetencje, wśród których dostrzegają największe luki.

Każdy z Was może wybrać sobie kompetencję, którą chce podnieść, i zobligowany jest do zaliczenia dwóch form wsparcia. Zajęcia prowadzą trenerze zewnętrzni. Godziny są kumulowane – to ok. 2 dni zajęć.

UDZIAŁ W PROJEKCIE = CAŁKOWITE ZALICZENIE PRAKTYK STUDENCKICH

 

W TYM SEMESTRZE MOŻECIE WYBIERAĆ SPOMIĘDZY PONIŻSZYCH ZAJĘĆ:

1.      kompetencja zawodowa w zakresie redakcyjno-graficznym i językowym

  • redagowanie tekstów w językach obcych
  • prowadzenie profesjonalnych mediów społecznościowych

2.      kompetencja przedsiębiorcza w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenie e-biznes planu

  • trening umiejętności kierowniczych
  • wizyta studyjna Departament Służby Cywilnej w Warszawie

3.      kompetencja analityczna – przydatna w pisaniu pracy licencjackiej czy magisterskiej

  • analiza jakościowa i ilościowa
  • metodologia badań

4.      kompetencja komunikacyjna w zakresie pracy w zespołach międzynarodowych

  • kultura korporacyjna i komunikacja w międzynarodowym środowisku grupowym
  • wielokulturowość w miejscu pracy

Harmonogram zajęć będzie wkrótce dostępny na stronie projektu: https://wsmip.uj.edu.pl/kariera/inter-polit.

Tam też znajdziecie wszystkie informacje dot. aplikacji do projektu lub dzwońcie i piszcie do p. Doroty Krętkowskiej dorota.kretkowska@uj.edu.pl lub Kingi Gajdy (kierownik projektu) kinga.gajda@uj.edu.pl