Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190918

Zaproszenie na konferencję pt.: "Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej - perspektywa interdyscyplinarna"

Data: 18.09.2019 - 20.09.2019
Organizator: Instytut Europeistyki UJ, Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

loga konferencji

Jaka Europa?

Napięcia integracji europejskiej -  perspektywa interdyscyplinarna

Konferencja naukowa
Instytutu Europeistyki UJ

organizowana we współpracy z
krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
18-20 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

W wyniku kumulujących się kryzysów integracja europejska znalazła się w ważnym i trudnym do jednoznacznego określenia momencie. Od 2019 roku Unia Europejska będzie musiała sprostać konsekwencjom Brexitu i dostosować się do trudnych do przewidzenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wzrasta znaczenie radykalnych europejskich partii tożsamościowych, a populizm stał się zaraźliwym źródłem politycznej argumentacji. Europejskie modele gospodarcze nie rozwiązują społecznego zapotrzebowania na sprawiedliwą redystrybucję, a proste sposoby „radzenia sobie” z kolejnymi falami migracji, a tym bardziej z radykalnymi przejawami współczesnego terroryzmu, zdecydowanie nie wystarczają.

W przestrzeni publicznej ścierają się zwolennicy postaw otwartej i zamkniętej, eurorealizmu i eurosceptycyzmu, nacjonaliści i federaliści, zwolennicy dalszej integracji i zacieśniania strefy euro oraz ci, dla których przyjęcie europejskiej waluty oznacza koniec ich świata. Zachodzi gruntowna dekompozycja europejskich wzorów w wieku dziedzinach – u ich podłoża są dokonujące się zmiany społeczne i kulturowe. 

W tradycyjny dla Instytutu Europeistyki UJ sposób, łącząc różne dyscypliny i perspektywy poznawcze, szukamy odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej konferencji. W szczególności, pragniemy wymiany wiedzy i dyskusji na następujące tematy:

 • polityczne aspekty integracji Europy i Unii Europejskiej;
 • wybrane polityki i strategie działania Unii Europejskiej; 
 • eurosceptycyzm, jego odmiany i nośniki;
 • kryzys migracyjny – perspektywy na przyszłość;  
 • kryzys legitymizacji politycznej Unii Europejskiej;
 • kryzys liberalnej demokracji i porządku konstytucyjnego w Europie;
 • bezpieczeństwo w Europie, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej;
 • Brexit i jego konsekwencje;
 • twarze europejskiego populizmu – aspekty teoretyczne, ideologiczne i praktyczne;
 • między państwem narodowym a europejską federacją – aspekty teoretyczne i praktyczne; 
 • wybory do Parlamentu Europejskiego i ich skutki;
 • partie polityczne w Europie – ewolucja, zmiana, przyszłość;
 • gospodarcze aspekty integracji Europy;
 • kulturowe aspekty integracji;
 • kultura i sztuka europejska na tle kultury globalnej;
 • europejskie media i dziennikarstwo a integracja Europy;  
 • obywatele Europy i europejska sfera publiczna;
 • czyja Europa? Dominujące narracje i argumenty;
 • współpraca regionalna w Europie

Podstawowe informacje: 

 • Języki konferencji:                                         polski i angielski
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:                          31 maja 2019 r.
 • Informacja o przyjęciu wystąpienia:                30 czerwca 2019 r.
 • Opłata konferencyjna:                                    400 zł (dla członków PTSE – 300 zł).
  Numer konta konferencji zostanie podany do wiadomości wraz z informacją o przyjęciu wystąpienia. 
 • Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej:       15 sierpnia 2019 r.
 • Abstrakty nie dłuższe niż 200 słów powinny zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, dyscyplinę nauki, tytuł wystąpienia, streszczenie podstawowych tez i wniosków oraz opis zastosowanej metodologii.
 • Po zakończeniu konferencji zaakceptowane przez Organizatorów artykuły naukowe, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ „Politeja”.

Zgłoszenia  należy przysłać na adresy e/mail sekretarzy konferencji:

dr hab. Krzysztof Koźbiał krzysztof.kozbial@uj.edu.pl lub
dr Mirosław Natanek m.natanek@uj.edu.pl

Opłata konferencyjna zostanie przeznaczona na materiały konferencyjne i promocyjne, poczęstunek w czasie przerw, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu i tłumaczeń