Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rok akademicki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019
Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 01.10.2018 i trwa do 30.09.2019
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: 01.10.2018 - 22.02.2019
Letni: 23.02.2019 - 30.09.2019
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • 02.10.2018 - 21.12.2018
  • 03.01.2019 - 27.01.2019
  • 23.02.2019 - 18.04.2019
  • 24.04.2019 - 14.06.2019
Sesje egzaminacyjne
Zimowa
28.01.2019 - 09.02.2019
Zimowa poprawkowa
16.02.2019 - 22.02.2019
Letnia
15.06.2019 - 29.06.2019
Letnia poprawkowa
01.09.2019 - 15.09.2019
Dni wolne od zajęć
Przerwa świąteczna
22.12.2018 - 02.01.2019
Przerwa semestralna
10.02.2019 - 15.02.2019
Przerwa świąteczna
19.04.2019 - 23.04.2019
Przerwa wakacyjna
30.06.2019 - 30.09.2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć

2 maja 2019 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.