Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rok akademicki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 01.10.2017 i trwa do 30.09.2018
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: 01.10.2017 - 23.02.2018
Letni: 24.02.2018 - 30.09.2018
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • 02.10.2017 - 22.12.2017
  • 03.01.2018 - 28.01.2018
  • 24.02.2018 - 29.03.2018
  • 04.04.2018 - 15.06.2018
Sesje egzaminacyjne
Zimowa
29.01.2018 - 10.02.2018
Zimowa poprawkowa
17.02.2018 - 23.02.2018
Letnia
16.06.2018 - 29.06.2018
Letnia poprawkowa
01.09.2018 - 15.09.2018
Dni wolne od zajęć
Przerwa świąteczna
23.12.2017 - 02.01.2018
Przerwa semestralna
11.02.2018 - 16.02.2018
Przerwa świąteczna
30.03.2018 - 03.04.2018
Przerwa wakacyjna
30.06.2018 - 30.09.2018
Dodatkowe dni wolne od zajęć

2 maja 2018 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.