Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakończenie trzyletniego projektu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych „Inter-Polit Leader”

inter-polit logo

Zakończył się trzyletni projekt Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych „Inter-Polit Leader”, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

W ramach projektu 244 studentów naszego Wydziału nabyło lub podniosło kompetencje niezbędne na rynku pracy- zawodowe: redakcyjno-graficzno-językowe, komunikacyjne w zakresie pracy w zespołach międzynarodowych, przedsiębiorcze i analityczne. Kierownikiem projektu była dr Kinga Gajda z Instytut Europeistyki UJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim trenerom, uczestnikom projektu oraz całemu zespołowi projektowemu, szczególnie p. Monika Nowak oraz p. Dorota Krętkowska za zaangażowanie i pracę.

loga