Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prestiżowy grant stypendialny dla programu studiów Joint Degree MA in International Relations, specialisation: Europe from Visegrad Perspective

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zakomunikować, że konsorcjum akademickie VNDREAM - Visegrad Network for Research, Education and Academic Mobility, koordynowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego skład wchodzą Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Masaryka w Brnie oraz Uniwersytet w Peczu uzyskało dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację grantu pt: "Enhancing academic mobility in the V4, EU EaP and Western Balkans" w kwocie 167 000 EUR.  

Grant oferuje prestiżowe stypendia na pokrycie kosztów czesnego oraz mobilności w ramach programu studiów Joint Degree MA in International Relations, specialisation: Europe from Visegrad Perspective dla pięciu najlepszych studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego UE oraz Bałkanów Zachodnich przyjętych na studia na rok akademicki 2019/20 oraz pięciu najlepszych studentów przyjętych na rok akademicki na 2020/21.

Nabór na studia jeszcze trwa! Zapraszamy do aplikowania na program!

Termin aplikowania o przyjęcie na studia upływa 15 września br. Pierwsze stypendia będą dostępne od 1 października 2019.

Szczegółowe informacje na temat grantu i stypendiów można uzyskać na stronie www.v4.uj.edu.pl/visegrad-grant

dr Grzegorz Pożarlik
Koordynator VNDREAM
Kierownik Studiów / Kierownik Grantu