Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składanie aplikacji do międzynarodowego programu magisterskiego double degree z uniwersytetem w Padwie

Uprzejmie informujemy, że do dnia 27 września 2019 r. u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można składać aplikacje do międzynarodowego programu magisterskiego double degree z uniwersytetem w Padwie.

Aplikacje powinny zawierać:

  1. krótkie CV w języku angielskim,
  2. list motywacyjny do podjęcia studiów w ramach programu double degree w języku angielskim,
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z wyszczególnieniem średniej ze studiów, 4) certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2)
  4. 3 zdjęcia paszportowe.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 9.00 w pokoju 125 w siedzibie Instytutu Europeistyki UJ (ul. Ingardena 3, I p.).

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydat/ka musi być zakwalifikowany/a na studia europejskie 2. stopnia w IE UJ i dokonać na nie wpisu zgodnie z obowiązującym procedurami w IE UJ.                   

Pozdrawiam serdecznie

Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ                         
koordynator programu