Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Instytutu

Uprzejmie informujemy, że w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się praca autorstwa Katarzyny Jagodzińskiej

Autor: Katarzyna Jagodzińska

Tytuł publikacji: Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej

Nazwa wydawnictwa: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS

Miejsce i data wydania: Kraków 2019

Ilość stron: 293

Ilość arkuszy wydawniczych: 18,6

Numer ISBN/ISSN: 97883-242-3523-0

Słowa kluczowe:

  • w języku polskim: muzea sztuki współczesnej, centra sztuki współczesnej, Europa Środkowa
  • w języku angielskim: museums of contemporary art, centres of contemporary art, Central Europe

Opis publikacji:

Muzealny boom w Europie Środkowej trwa nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Powstają nowe muzea sztuki nowoczesnej i współczesnej, centra sztuki i galerie, otwierane są nowe skrzydła i oddziały istniejących muzeów sztuki. Stale zmieniający się ekosystem instytucji sztuki jest integralną częścią światowego boomu, ma on jednak swoje szczególne oblicze związane z historycznymi uwarunkowaniami naszego regionu. Europa Środkowa w sposób nagły, gwałtowny i masowy zaczęła wypełniać się projektami, a następnie realizacjami nowych miejsc dla sztuki – ich obecność stworzyła niespotykane dotąd możliwości w zakresie prezentacji kolekcji, organizacji wystaw i innych działań programowych, zapewniły właściwe warunki przechowywania zbiorów, zwiększyły komfort zwiedzających. W tym samym czasie zmieniła się też filozofia działania muzeów, którą streszczają słowa-klucze: otwartość, uczestnictwo, partycypacja.

Na książkę składają się głosy dyrektorów, właścicieli i kuratorów wybranych instytucji, a także kolekcjonerów i badaczy z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Tematem wywiadów jest zmiana – zmiana zachodząca w instytucjach oraz zmiana kontekstu, w jakim działają, zarówno fizycznego, jak też społecznego, ekonomicznego czy politycznego.

Fragment książki: https://www.architekturaibiznes.pl/aktualnosci/muzeum-sztuki-nowoczesnej,1758.html

Strona wydawcy: https://universitas.com.pl/produkt/3895/Nowe-miejsca-nowej-sztuki-w-Europie-Srodkowej

okładka

Katarzyna Jagodzińska – doktor historii sztuki. Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ oraz główny specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury. Redaktorka w czasopiśmie „Architektura & Biznes”. Prowadzi badania z zakresu studiów muzealnych, dziedzictwa kulturowego i komunikacji w kulturze. Autorka książek Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014) (Kraków, 2014), Art museums in Australia (Kraków, 2017) oraz Museums and centers of contemporary art in Central Europe after 1989 (Routledge, 2019). Stypendystka Group of Eight (2014/2015) w Australijskim Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie w Melbourne oraz Corbridge Trust na Uniwersytecie w Cambridge (2013).