Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca w Społeczeństwie Obywatelskim

Uczniowie realizujący projekt „Kompetentni uczniowie”, 29 stycznia wzięli udział w warsztatach, pt. „Współpraca  w społeczeństwie obywatelskim” zorganizowanych przez partnera projektowego, Stowarzyszenie Europe4Youth. Uczniowie mieli okazje poruszyć temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz możliwości partycypacji jakie mają już teraz. Główna częścią zajęć była symulacja, podczas której uczestnicy wcielali się w mieszkańców pewnego niewielkiego miasta, gdzie doszło do zamknięcia lokalnego centrum młodzieżowego. To ich zadaniem było podjęcie decyzji o dalszych losach budynku. Uczestnicy otrzymali w różnorakie role: od lokalnych decydentów, takich jak burmistrz i członkowie rady miasta, przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, mediów oraz młodzieży. Symulacja była bazą do dalszej dyskusji na temat możliwości wpływu jaki ma młodzież na otaczający świat.

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)