Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co nowego w projekcie Inter Polit Leader?

Studenci realizujący projekt Inter Polit Leader podnoszą swoje kompetencje zawodowe w zakresie redakcyjno-graficznym i językowym x redagowania teksów w językach obcych przygotowując własne projekty w redakcji New Eastern Europe pod czujnym okien redaktor, dr Iwony Reichardt.

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych „Inter-Polit Leader”, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.