Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NOWE STUDIA EUROPEJSKIE W NOWEJ SIEDZIBIE!

Po wielu latach spędzonych na Zamku w Przegorzałach przeprowadzamy się do centrum Krakowa. To dobra wiadomość: już najbliższy rok akademicki 2018/2019 Instytut Europeistyki UJ rozpocznie w samym centrum, a konkretnie przy ul. Ingardena 3 (w pobliżu Biblioteki Jagiellońskiej i Parku im. H. Jordana).

Nowe miejsce pracy to znakomita okazja do przedstawienia nowej oferty studiów – z myślą o podniesieniu ich jakości, jak również o wyzwaniach europejskiego rynku pracy, przygotowaliśmy nowy program. Od teraz studia europejskie będą jeszcze lepiej niż dotychczas łączyć przyjemne z pożytecznym, dostarczając bogatej i różnorodnej wiedzy o Europie i Europejczykach, oferując liczne możliwości staży naukowych i badawczych wyjazdów, przybliżając przy tym praktyczne możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.

W ramach programu trzyletnich studiów licencjackich zapraszamy do wyboru jednej z trzech specjalności:

1. Analityk zjawisk i procesów

Specjalność przeznaczona dla osób wymagających, pragnących poszerzyć wiedzę naukową z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie – w celu profesjonalnego jej wykorzystania w instytucjach publicznych. Specjalność zapewnia nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia analizy zjawisk społecznych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i kulturowych oraz umiejętności profesjonalnej komunikacji. W konsekwencji umożliwia podjęcie pracy w różnych krajach i regionach Europy. Najważniejszym celem edukacji jest w tym przypadku nabycie przez studentów kompetencji w zakresie publicznego doradztwa, sporządzania ekspertyz i przygotowywania publicznych wystąpień.

2. Ekspert organizacji społecznych

Specjalność przeznaczona dla osób aktywnych, pragnących wykorzystać uzyskaną wiedzę i umiejętności w pracy zespołowej, np. w samorządzie lokalnym czy w instytucjach obywatelskich w Europie. Specjalność zapewnia kompetencje eksperckie obejmujące m. in. podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu, negocjacje i mediacje, profesjonalne standardy w administracji i biznesie, znajomość prowadzenia wolonatariatu oraz biegłość w zakresie komunikacji społecznej z jednej strony, a z drugiej przekrojową wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństw w Europie, zrozumienia ich kulturowego zróżnicowania i odmiennych tradycji rozwoju.

3. Niemcoznawstwo

Specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych interdyscyplinarną wiedzą na temat procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych zachodzących na obszarze Niemiec i państw niemieckojęzycznych. W ramach specjalności będziemy podkreślać znaczenie tego obszaru w przeszłości a także analizować współczesne miejsce tych państw w ramach Unii Europejskiej i jej sąsiedztwa, tak na poziomie europejskim, jak i lokalnym (np. polsko-niemieckim).

 

W ramach każdej specjalności oferujemy uczestnictwo w laboratoriach, warsztatach i wyjazdach studyjnych, które umożliwia nabycie umiejętności analizowania otaczającej rzeczywistości z perspektywy praktyki życia codziennego.