Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do udziału w projekcie „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw-szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych”

Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście oraz Miasto Oświęcim zapraszają do udziału w projekcie „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw-szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.01.00-00-C065/16

Opis projektu:
Projekt ma na celu kształcenie wśród młodzieży kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów poprzez realizacje 4 innowacyjnych modułów kształcenia. 40 uczestników weźmie udział w 4 weekendowych zjazdach odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście) oraz w Mieście Oświęcim (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki).

Uczestnicy projektu:

Pełnoletni uczniowie liceów z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, zainteresowani poszerzeniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów, którzy wykażą się:

  • zainteresowaniem historią II wojny światowej,
  • działalnością w zakresie aktywności w przeciwdziałaniu dyskryminacji,
  • promowaniem pożądanych w społeczeństwie postaw, oraz przedstawią propozycję osoby z regionu, która może nosić miano lokalnego bohatera.

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać czteroosobowe grupy uczniów z jednej szkoły.

W ramach realizacji projektu zostały przewidziane koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przejazdami uczestników projektu

Osoby kontaktowe: lucja.piekarska-duraj@uj.edu.pl agnieszka.zajaczkowska@uj.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania
docx
Porozumienie ze szkołą
docx
Regulamin